Engelsk-svensk oversættelse af "quarry"

EN

"quarry" svensk oversættelse

volume_up
quarry {substantiv}

EN quarry
volume_up
{substantiv}

1. generel

quarry
volume_up
brott {n} (plats där man bryter sten)
quarry (også: mine)
volume_up
gruva {fæl.køn}
There is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.
Det finns inget förnuftigt skäl till att ett grunt sandbrott ska vara föremål för samma rättsliga krav som en stor, djup gruva som producerar farligt avfall.
Moreover, we have stipulated that this applies solely to plant, mines and quarries which are in operation and not to mere storage areas.
Vi har å andra sidan preciserat att det enbart gäller aktiva anläggningar eller gruvor och inte vanliga avfallsdeponier.
quarry (også: prey)
quarry
volume_up
stenbrott {n} (plats där man bryter sten)
Mining and quarrying waste accounts for nearly 30% of the annual EU waste, which equals hundreds of millions of tons of waste.
Avfall från gruvor och stenbrott står för nästan 30 procent av EU:s årliga avfall, vilket motsvarar hundratals miljoner ton avfall.
However, we should no more subsidise the very existence of farms than we should subsidise factories, quarries or coal mines.
Vi borde dock inte längre ge mer subventioner till jordbrukens själva existens än vi ger till fabriker, stenbrott eller kolgruvor.
quarry (også: bag, kill)

2. geologi

quarry
Mining and quarrying waste accounts for nearly 30% of the annual EU waste, which equals hundreds of millions of tons of waste.
Avfall från gruvor och stenbrott står för nästan 30 procent av EU:s årliga avfall, vilket motsvarar hundratals miljoner ton avfall.
However, we should no more subsidise the very existence of farms than we should subsidise factories, quarries or coal mines.
Vi borde dock inte längre ge mer subventioner till jordbrukens själva existens än vi ger till fabriker, stenbrott eller kolgruvor.

Synonymer (engelsk) for "quarry":

quarry

Eksempelsætninger "quarry" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI believe that will happen with this one as well, and quarry owners are not happy about that.
Jag anser att det kommer att bli fallet även med det här, och gruvägare är inte alls tillfreds med det.
EnglishIt is, but we must resist the tendency to use this Budget as a quarry for the new tasks that are to come.
Det är den, men vi måste motstå tendensen att använda denna budget som en guldgruva för de nya uppgifter som tillkommer.
EnglishThey have quite simply not been of sufficient economic interest to quarry in all of the places where we know they are present.
De har helt enkelt inte varit ekonomiskt intressanta att bryta på alla de ställen där vi vet att de finns.
EnglishThe plan is to dump 47 000 cubic metres of sand from a kaolin extraction quarry on to a tidal area currently used for gathering shellfish at low tide;
Projektet har godkänts av Spaniens ministerium för miljö, landsbygdsmiljö och marin miljö.
EnglishRide the north road to the quarry.
EnglishIt is, but we must resist the tendency to use this Budget as a quarry for the new tasks that are to come.
Jag är övertygad om att vi måste – och kommer att – ta hänsyn till detta när vi strukturerar budgetarna som rör finansplaneringen på medellång sikt.
EnglishThe agricultural budget must not become a quarry for every kind of desirable commodity, but must set forth a reliable agricultural policy option.
Jordbruksbudgeten får inte bli en mjölkko för de mest varierande önskemål, utan måste utgöra en tillförlitlig jordbrukspolitisk option.
EnglishThis is forcing quarry owners to move from Northern Ireland to the Republic of Ireland in order to compete, because otherwise they cannot.
Detta tvingar ägare till gruvor att flytta från Nordirland till Republiken Irland för att kunna konkurrera eftersom de annars inte kan göra det.
EnglishThere is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.
– Jag vill först och främst tacka föredraganden för att han vid andra behandlingen fortsatte att kämpa för stränga regleringar som tar hänsyn till mänskliga och miljömässiga tillgångar och intressen.