Engelsk-svensk oversættelse af "to remember"

EN

"to remember" svensk oversættelse

EN to remember
volume_up
[remembered|remembered] {verbum}

We must remember the extraordinary strength of the earthquake and of the tsunami.
Vi måste komma ihåg jordbävningens och tsunamins oerhörda styrka.
In all this discussion about the format, it is important to remember the content.
Mitt i hela den här diskussionen om upplägget är det viktigt att komma ihåg innehållet.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
Vi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We will always remember Amsterdam; we will always remember the European single currency.
Vi kommer alltid att minnas Amsterdam; vi kommer alltid att minnas den europeiska gemensamma valutan.
Today, let us remember the many people – courageous and otherwise - who died.
Låt oss i dag minnas de många människor – modiga människor och andra – som dog.
It is also a time to remember the victims of terrorism, and there have been many.
Det är också läge att minnas offren för terrorismen, och de är många.
to remember (også: to place, to recall, to recollect)
One has only to remember the long-term lack of effective supervision of agriculture.
Det är bara att erinra sig den sedan lång tid tillbaka förhärskande bristen på effektiv övervakning av jordbruket.
Who does not remember the epic discussions on the two wine reports by our honourable colleagues Mateo Sierra and Julio Fantuzzi?
Vem kan inte erinra sig de heroiska diskussionerna om de båda vinbetänkandena av våra kolleger Mateo Sierra och Julio Fantuzzi.
Mrs Schleicher will remember this, and as she herself voted for that proposal, I am sure she will warmly welcome my comments!
Schleicher torde erinra sig detta, och eftersom hon själv har röstat för förslaget, kommer hon nu säkert att välkomna min redogörelse med stor begeistring.
to remember (også: to register, to memorize)
This should be remembered by those who describe the textile period as involving us in some sort of war or battle with China.
Detta borde de som beskriver textilperioden som ett slags krig eller slag som vi förde mot Kina lägga minnet.
Despite that, however, we now need to examine things calmly and remember that you cannot generalise on the basis of an individual case.
Nu måste vi trots detta lugnt undersöka saker och ting, och lägga minnet att man inte kan generalisera utifrån ett enskilt fall.
to remember
It is also worth remembering exactly what resolution 1441 actually says.
Det är också värt att dra sig till minnes exakt vad som står i resolution 1441.
Remember though, Commissioner: Parliament beat you on SWIFT and it will beat you on ACTA if need be.
Jag vill be kommissionsledamoten att dra sig till minnes att parlamentet gick emot kommissionen när det gällde Swift-avtalet och kommer att göra likadant med Acta om det blir nödvändigt.
We hope that the governments will abandon their blocking mentality and remember that they should be a force for shaping the future of Europe.
Vi hoppas att regeringarna kommer att överge sin blockeringsmentalitet och dra sig till minnes att de skall vara en kraft som skall forma Europas framtid.

Eksempelsætninger "to remember" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou will remember the Helsinki report and the Nice Declaration on Sport in 2000.
Ni känner till Helsingforsrapporten och Nicedeklarationen om idrott från år 2000.
EnglishAs far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.
Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
EnglishWe nevertheless have to remember what this process in Parliament is like generally.
Vi får ändå inte glömma hur detta förfarande i parlamentet i allmänhet går till.
English   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.
   . – Herr talman! I dag minns vi den fördömda dag då Tjernobylolyckan inträffade.
EnglishWhen we park in a big parking lot, how do we remember where we parked our car?
När vi parkerar på en stor parkering, hur kommer vi då ihåg var vi ställde bilen?
EnglishRemember that the directive is not an effort directive, it is a result directive.
Kom ihåg att detta inte är ett prestationsdirektiv, utan ett resultatdirektiv.
EnglishJust remember what Lamfalussy, Gramlich, Volcker and Buffett said years ago.
Kom bara ihåg vad Lamfalussy, Gramlich, Volcker och Buffett sa för åratal sedan.
EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
EnglishRemember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
Kom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
EnglishWe should remember the economic benefits that have flowed to us from EU membership.
Vi bör erinra oss de ekonomiska fördelar som EU-medlemskapet har medfört för oss.
EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Vi minns alla stormen Xynthia, som ödelade Vendéekusten för snart ett år sedan.
EnglishDo you remember? John Major was pleased because he got everything he had wanted.
Ni minns väl: John Major var nöjd eftersom han hade fått allt som han ville.
EnglishWe all had amazing teachers when we were at school and we all remember them.
Vi hade alla fantastiska lärare när vi gick i skolan och vi kommer alla ihåg dem.
EnglishI went to Ukraine three times, as you remember, and I did not want to go into this.
Som ni minns reste jag till Ukraina tre gånger, och jag ville inte gå in på detta.
EnglishOf course, we all remember that terrible day when Mr Koschnick nearly died.
Vi kommer alla naturligtvis ihåg den hemska dagen när herr Koschnick nästan dog.
EnglishWe need only remember what a disaster the Polish corridor brought down upon us.
För det är väl ingen som glömt bort vilken olycka den polska korridoren beredde oss.
EnglishI remember him leaning against the steering wheel, that anxiety in my chest.
Jag minns honom sitta lutad mot ratten och den ängslan jag kände i mitt bröst.
EnglishWe should remember the significant Korean investment in the car sector in Europe.
Vi bör beakta de betydande koreanska investeringarna i bilsektorn i Europa.
EnglishParliament may remember that it was the Council that reduced the fees the last time.
Parlamentet kanske minns att det var rådet som sänkte avgifterna förra gången.
EnglishRemember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
Tänk på att alla dessa åtgärder kräver ytterligare finansiering från fiskarnas sida.