Engelsk-svensk oversættelse af "renowned"

EN

"renowned" svensk oversættelse

volume_up
renown {substantiv}

EN renowned
volume_up
{adjektiv}

Many renowned rapporteurs have already gone before him, including Edgard Faure, Schelto Patijn, Karel De Gucht and also Mr Anastassopoulos.
Han har haft många berömda föregångare i rollen som föredragande, som Edgard Faure, Schelto Patijn, Karel De Gucht och även kollega Anastassopoulos.
I thank the BBC Watchdog Programme for providing me with details of the findings of a renowned British sports stadia expert, Dr Jim Dickey.
Jag tackar BBC: s program Watchdog för att den gett mig närmare information om slutsatserna av en mycket berömd brittisk fotbollsstadionexpert, doktor Jim Dickey.
I thank the BBC Watchdog Programme for providing me with details of the findings of a renowned British sports stadia expert, Dr Jim Dickey.
Jag tackar BBC:s program Watchdog för att den gett mig närmare information om slutsatserna av en mycket berömd brittisk fotbollsstadionexpert, doktor Jim Dickey.
renowned (også: celebrated, distinguished, famed, famous)
The Commission became renowned in many ways, last year, for this waywardness.
Kommissionen blev ryktbar på många sätt förra året för sin oberäknelighet.
renowned
renowned (også: talked about)

Synonymer (engelsk) for "renowned":

renowned
renown

Eksempelsætninger "renowned" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är världsberömt för sin tekniska expertis.
EnglishIncidentally, our Chancellor is not renowned for being the German farmers' friend!
För övrigt är vår kansler ändå knappast känd som någon vän till de tyska jordbrukarna!
EnglishJabra headsets are renowned for their excellent quality and innovative use of technology.
Jabras headset är kända för utmärkt kvalitet och innovativ användning av teknik.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Här har vi en världskänd konstnär som arresterades den 3 april utan något särskilt skäl.
EnglishThe Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
Champalimaudstiftelsen kommer att locka världsledande forskare till Portugal och Europa.
EnglishSweden is renowned for its social policies and high standard of living.
Sverige är känt för sin sociala politik och sin höga levnadsstandard.
EnglishThe murdered couple were employees of the renowned Jesuit institute CINEP.
De mördade var anställda på det välkända jesuitinstitutet CINEP.
EnglishThe Ombudsman has become renowned for his work for the wider public.
Ombudsmannen har blivit känd för sitt arbete för större offentlighet.
EnglishAnd of course Belgium has long been renowned for its skating prowess.
Belgien har väl inte heller först nyligen blivit en skridskonation.
EnglishAgain, it will depend on Members' discipline, something that this House is renowned for.
Det kommer återigen att bero på ledamöternas goda disciplin, något som denna kammare är känd för.
EnglishAgain, it will depend on Members ' discipline, something that this House is renowned for.
Det kommer återigen att bero på ledamöternas goda disciplin, något som denna kammare är känd för.
EnglishIn my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
I Bracknell i min egen region ligger det välkända centrumet för medellånga väderprognoser.
EnglishThe results have been published in the renowned journal Nature Communications.
Han är senior forskare vid Honeywell Aerospace i USA, där han arbetar för att göra flygtransporter säkrare.
EnglishMr Gahrton is renowned for his opposition to the European Union.
Gahrton är känd för att vara motståndare till Europeiska unionen.
EnglishThey did not believe him, nor did they believe our renowned health organisation, the ECDC.
Ingen trodde heller på vår välkända hälsoorganisation ECDC.
EnglishIf we begin to provide our citizens with healthy food, our produce will become renowned the world over.
Om vi börjar ge våra medborgare hälsosamma livsmedel kommer våra produkter att bli världsberömda.
EnglishThe theory of Linus Pauling, who became renowned for his protest against nuclear arms, is interesting.
Linus Paulings teori, mannen som tidigare blev känd för sitt motstånd mot kärnvapen, är intressant.
EnglishThe people of Wielkopolska, where I live, have always been renowned for their great enterprise and thrift.
Folket i Wielkopolska, där jag bor, har alltid varit känt för företagsamhet och god hushållning.
EnglishMadam President, Robert Debré, the renowned pediatrician, used to say that our children are our eternity.
Fru ordförande! Robert Debré, den berömde barnläkaren, brukade säga att våra barn är vår evighet.
EnglishThe Portuguese have long been renowned as great mariners.
Portugiserna har länge varit kända som stora sjöfarare.