Engelsk-svensk oversættelse af "road haulage"

EN

"road haulage" svensk oversættelse

volume_up
road haulage {substantiv}

EN road haulage
volume_up
{substantiv}

1. business

road haulage (også: road transport)
volume_up
vägtransport {fæl.køn}
In that way, the transport of goods by train can clearly never compete with road haulage.
Så kan godstrafik med tåg självklart aldrig konkurrera med vägtransport.

Lignende oversættelser "road haulage" på svensk

road substantiv
Swedish
haulage substantiv

Eksempelsætninger "road haulage" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHaulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
Sjötransporter är ett mycket mer energieffektivt transportsätt än vägtransporter.
EnglishNeighbourliness is cynically sacrificed to the interests of the road haulage lobby.
Den goda grannsämjan offras på ett cyniskt sätt för vägstransportlobbyns intressen.
EnglishCommon rules for access to the international road haulage market (recast) (
Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) (
EnglishThese proposals form part of a concerted attack by the Commission on the road haulage industry.
Dessa förslag ingår i en samlad attack från kommissionens sida på vägtransportsnäringen.
EnglishThis decision will also have harmful consequences for road haulage workers.
Detta beslut kommer även att få skadliga konsekvenser för arbetstagarna inom godstransporter på väg.
EnglishMoreover, the road haulage sector employs over 30 000 people in Ireland.
Vägtransportsektorn har dessutom över 30 000 anstälda i Irland.
EnglishI have to add, in particular Dutch road haulage, in this case.
I detta fall rör det sig framförallt om de nederländska vägtransporterna.
EnglishThis could guarantee transparency in the signals given to the European road haulage sector.
Detta skulle även kunna garantera öppenhet i de signaler som man ger till de europeiska åkarna.
EnglishRoad haulage contractors have a right of passage and a right to provide a service as well.
Även speditörerna utöver sin rätt till genomfart och service.
EnglishSections of the road haulage industry have come to appreciate that this year.
Delar av landsvägstransporten har märkt detta i år.
EnglishIf a project, in which road haulage companies are included, is good, it must be possible to apply for aid for it.
Om ett projekt där vägtransportfirmor deltar är bra, bör man kunna ansöka om stöd för det.
EnglishAnother requirement to be met by operators of a road haulage business is that must they be professionally competent.
Ett annat krav på utövarna av transportnäringen är, att de skall ha yrkesmässig kompetens.
EnglishMr President, today is a great day for road haulage contractors.
Herr talman! I dag är det en stor dag för åkarna.
EnglishI now come to the third text in question: access to the international road haulage market.
Jag kommer nu till den tredje aktuella texten: tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg.
EnglishThey are the words of the UK Road Haulage Association.
Det är ord som uttalats av UK Road Haulage Association.
EnglishInadequate social legislation is better than the completely discretionary power of the road haulage employers.
Faktum kvarstår att sociallagstiftningen är otillräcklig, och detta i en omfattning som är upprörande.
EnglishInadequate social legislation is better than the completely discretionary power of the road haulage employers.
En otillräcklig sociallagstiftning är bättre än att transportarbetsgivarna skall få fullständigt oinskränkt makt.
EnglishWe would not see anything wrong with large road haulage companies, which are major diesel consumers, being taxed more.
Vi skulle inte se något fel med att stora vägtransportföretag, som är stora dieselförbrukare, beskattas mera.
EnglishWith regard to access to the international road haulage market, we must stop cabotage at some point.
När det gäller tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, måste vi stoppa cabotaget vid någon punkt.
EnglishMr President, I welcome Mrs Berger's report which seeks to bring common standards to road haulage operators in Europe.
Herr ordförande! Jag välkomnar Bergers betänkande som försöker uppnå gemensamma regler för Europas åkeriföretag.