Engelsk-svensk oversættelse af "romance"

EN

"romance" svensk oversættelse

volume_up
romance {substantiv}
SV

EN romance
volume_up
{substantiv}

romance
volume_up
romans {fæl.køn}
Even though I find it reprehensible for any man to interfere in an ongoing romance...
Även om jag finner det förkastligt att störa en romans...
" Local vet finds romance with past president. "
" En veterinär har en romans med den förre presidenten. "
But in fact, women moving into the job market is having a huge impact on sex and romance and family life.
Men faktum är att kvinnor som rör sig in på arbetsmarknaden har ett enormt inflytande på sex och romans och familjeliv.
romance
volume_up
romantik {fæl.køn}
If it's romance we're looking for, I believe I have just the thing.
Är det romantik vi vill ha, så har jag den rätta här.
Romantik är inte möjligt.
Har romantiken flugit sin kos?

Eksempelsætninger "romance" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe main language families in the EU include Germanic, Romance, Slav, Baltic and Celtic.
De största språkfamiljerna i EU är den germanska, romanska, slaviska, baltiska och keltiska.
EnglishWill we learn from the consequences of our romance with nuclear power?
Kommer vi att dra lärdom av följderna av vår flört med kärnkraften?
EnglishWill we learn from the consequences of our romance with nuclear power?
Avveckling och slutförvaring är helt klart frågor som hör hemma inom konkurrenslagstiftningen.
EnglishIntroduction to Estonian linguistics  Fall 93 Tartu university,  Department of Germanic and Romance languages 
Introduktion i estnisk lingvistik  HT 93 Tartu universitet,  Institutionen för germanska och romanska språk 
EnglishModern day pirates have no romance; they are not Johnny Depp type characters swinging through the rigging.
Det är ingenting romantiskt med dessa moderna sjörövare. De är inte Johnny Depp-liknande typer som svingar sig kring masterna.
EnglishDid something happen to the romance?
EnglishTalk about killin ' the romance.
EnglishMr President, if I am not mistaken all of those who have drafted motions or spoken in this debate so far are from the Romance part of Europe.
Herr talman! Om jag har förstått rätt har alla hittillsvarande talare och författare varit från den romanska delen av Europa.
English86% of the Romanian population are Eastern Orthodox, and Romania is the only Romance-speaking country where Eastern Orthodoxy is dominant.
86 procent av Rumäniens befolkning är östortodox, och Rumänien är det enda land med romanskt språk där östortodox kristendom dominerar.
English(Laughter) You know, I went and pitched it to the studio as "'Romeo and Juliet' on a ship: "It's going to be this epic romance, passionate film."
(Skratt) Du vet, jag gick och sålde det till studion som "Romeo och Julia på ett skepp". ~~~ Det ska bli den här episkt romantiska, passionerade filmen.