Engelsk-svensk oversættelse af "rupture"

EN

"rupture" svensk oversættelse

volume_up
rupture {substantiv}

EN rupture
volume_up
{substantiv}

1. medicin

rupture
volume_up
ruptur {fæl.køn}
rupture (også: hernia)

2. andre

rupture (også: break, breakage, chink, cleft)
volume_up
spricka {fæl.køn}
Closer cooperation could not endanger what had been achieved together so far - the so called acquis communautaire - and could not lead to a permanent rupture between the Member States.
Ett närmare samarbete fick inte riskera vad som dittills hade uppnåtts tillsammans - det så kallade acquis communautaire - och fick inte leda till en permanent spricka mellan medlemsstaterna.
rupture
volume_up
brytning {fæl.køn} [figur.]
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
Olydnad, motstånd och en brytning med EU är den lösning som ligger i människornas intresse.
Regarding Turkey, the ambiguity of the proposed solutions has led to a rupture which it must be hoped is only a temporary one, for if not this would be tragic.
När det gäller Turkiet har de föreslagna lösningarnas tvetydighet lett till en brytning och man kan bara önska att det är tillfälligt, annars skulle det vara tragiskt.
rupture (også: cleft, divide, gap, gully)
volume_up
klyfta {fæl.køn}
If it does not do so, then there could be a big rupture which might undermine its economic development.
Om detta inte sker kan en stor klyfta bildas som undergräver den ekonomiska utvecklingen.
rupture (også: rift, split)
volume_up
rämna {fæl.køn}
rupture (også: breach, break)
rupture (også: burst)
volume_up
bristning {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "rupture":

rupture

Eksempelsætninger "rupture" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have created a rupture in our trade relations and in internal cohesion.
Vi har orsakat störningar i våra handelsrelationer och i den interna sammanhållningen.
EnglishAfter many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
Det har nu gått många år sedan Latinamerika drabbades av liknande institutionella oroligheter.
EnglishIt was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Dessa visade att implantatens medellivslängd var mellan femton och tjugofem år och att det ofta inte uppstår några särskilda symtom om implantaten gör sönder.
EnglishA ‘ no’ vote would be a disaster; it would mean a real rupture in the European Union, and would amount to an admission by this House that its equality policy had nothing left to offer.
Det är av dessa anledningar som jag uppmanar parlamentet att ge uttryck för ett brett stöd till förmån för detta jämställdhetsinstitut i samband med omröstningen.