EN shortly
volume_up
{adverbium}

1. "impatiently, not politely"

shortly (også: briefly, offhand)
volume_up
kort {adv.}
The announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
We shall shortly be receiving the three-year plan on administrative preparation.
Inom kort erhåller vi treårsplanen för de administrativa förberedelserna.
Other Member States will shortly present legislation to their parliaments.
Andra medlemsstater kommer inom kort att lägga fram lagstiftning till sina parlament.
shortly (også: short, sheer, plump, sharply)
volume_up
tvärt {adv.}
shortly
shortly

2. "before long, soon"

shortly (også: soon, any time soon)
volume_up
snart {adv.}
A second directive on discrimination at work is to be examined shortly.
Ett andra direktiv, om diskriminering på arbetet, skall snart granskas.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
Coming up shortly is the Commission programme which Mr Santer will present to us.
Snart skall vi behandla det arbetsprogram som Santer lägger fram.
shortly (også: before long)
The announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
We shall shortly be receiving the three-year plan on administrative preparation.
Inom kort erhåller vi treårsplanen för de administrativa förberedelserna.
These guidelines will shortly be brought before the Council of Ministers.
Dessa riktlinjer kommer inom kort att läggas fram inför ministerrådet.

Eksempelsætninger "shortly" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe are all delighted that this country will shortly be joining the European Union.
Vi är alla mycket glada över att detta land snart kommer att ansluta sig till EU.
EnglishThe Commission has completed its initial draft and we are due to receive it shortly.
Kommissionen har färdigställt sitt första förslag som vi kommer att få inom kort.
EnglishWe are of course awaiting the letter of amendment, which is due to be issued shortly.
Vi inväntar naturligtvis ändringsskrivelsen, som skall offentliggöras inom kort.
EnglishYou will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
EnglishAll options remain on the table; a decision will probably be taken shortly.
Alla alternativ beaktas fortfarande. Beslut kommer troligen att fattas inom kort.
EnglishThe European Council will shortly issue an opinion on the Commission's proposal.
Europeiska rådet kommer inom kort att yttra sig om kommissionens förslag.
EnglishShortly after that, on 3 November, there will be a summit between the EU and the US.
Kort därefter, den 3 november, ska det hållas ett toppmöte mellan EU och USA.
EnglishI am thinking in particular of Ukraine, but I will come back to this country shortly.
Jag tänker särskilt på Ukraina och jag återkommer till detta land om en stund.
EnglishWhat kind of figures will we be able to see shortly, when the next analysis is due?
Vilka siffror kommer vi att få se när det nu snart är dags för nästa analys?
EnglishMy final point is this: We will shortly be debating Chechnya with Mr Solana.
En sista punkt: vi kommer nu att också diskutera Tjetjenien tillsammans med Solana.
EnglishHowever, I am confident that the remaining difficulties will be resolved shortly.
Jag är emellertid säker på att de återstående svårigheterna kommer att lösas inom kort.
EnglishAll of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
Inom kort kommer våra europeiska vänner vid valurnorna att avkunna sin dom.
EnglishThese words may well apply also to the agreement on which this House will vote shortly.
Man kan säga samma sak om det avtal som detta parlament snart kommer att rösta om.
EnglishThe subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football' .
Vi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll" .
EnglishI will be presenting this review report and an initial proposal shortly.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
EnglishThe subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football '.
Vi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll ".
EnglishNegotiations with Croatia on its accession to the EU may be concluded shortly.
Förhandlingarna med Kroatien om landets anslutning till EU kan komma att slutföras snart.
EnglishA similar incident occurred shortly before the start of the last Greek Presidency.
En liknande händelse inträffade strax innan Grekland inledde sitt senaste ordförandeskap.
EnglishMembers of this House will shortly receive full information on this regrettable incident.
Ledamöterna kommer inom kort att få upplysningar om denna beklagliga incident.
EnglishAnd who knows, perhaps we will shortly be having to take a closer look at the D'Amato law?
Och vem vet, möjligen blir vi inom kort tvungna att se seriösare på D'Amato-lagen.