Engelsk-svensk oversættelse af "sideways"

EN

"sideways" svensk oversættelse

EN sideways
volume_up
{adjektiv}

sideways
Surely the laws of gravity apply to people facing sideways, just as they do to people facing forwards.
Tyngdlagen gäller väl också människor som är vända åt sidan, precis som människor som är vända framåt.
I would now like to raise several questions: what would our future be if the United Kingdom really took a step sideways and London, one of the leading financial markets, remained outside the euro?
Låt oss nu ställa ett par frågor: hur skulle vår framtid se ut om Förenade kungadömet verkligen tog ett steg åt sidan och London - ett av de viktigaste finanscentrumen - stannade utanför euron?
sideways (også: subsidiary, sidelong, side)
volume_up
sido- {adj.}

Synonymer (engelsk) for "sideways":

sideways

Eksempelsætninger "sideways" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo I'm a doctor, but I kind of slipped sideways into research, and now I'm an epidemiologist.
Jag är en läkare, som på något sätt gled in i forskning, och nu är jag en epidemiolog.
EnglishIt is just not possible for us to go on exacerbating the sideways shift in the wrong direction.
Det är omöjligt att fortsätta att betona avsteget i den andra riktningen.
EnglishYet the proposals of the Bullmann report could well have vastly accentuated this sideways shift.
Men Bullmann-betänkandets förslag skulle ha kunnat göra denna urspårning tiofalt värre.
EnglishI'm just not used to sitting sideways like this.
Jag är bara inte van att sitta vänd mot sidan.
EnglishWe don't have sideways seating in West Virginia.
Vi har inga sådana säten i West Virginia.
EnglishYou've gone completely sideways, man.
EnglishWhat is this sideways shift?
EnglishRegarding the content of the report, then, an accurate observation is made and the rapporteur makes some sensible proposals but, in the final analysis, the sideways shift sets in.
När det gäller sakfrågan gör vi exakta konstateranden, och föredraganden lämnar rimliga förslag, men det slutar med att vi spårar ur.
EnglishIt is going along with this sideways shift which is turning the executive Commission into a sub-council, an underling of a Council which is and will be stronger yet.
Parlamentet accepterar detta avsteg som omvandlar kommissionen till ett underråd, en verkställare för ett råd som är, och alltid kommer att vara, starkare.
EnglishAcceleration," remembering back four months when they did their cars sideways, and they start measuring to find out what kind of acceleration it is.
Så när barnen ser detta, säger de "Ah, acceleration," och kommer ihåg fyra månader tidigare när de gjorde bilövningen, och de börjar mäta för att se vilken typ av acceleration det är.