Engelsk-svensk oversættelse af "slick"

EN

"slick" svensk oversættelse

volume_up
slick {substantiv}
SV

"slick" engelsk oversættelse

volume_up
slick {fæl.køn}
EN
EN

slick {substantiv}

volume_up
This is the seventh time that Brittany is having to deal with an oil slick since the Torrey Canyon shipwreck.
Det är nu sjunde gången som Bretagne drabbas av ett oljebälte efter Torry Canyons förlisning.
Oljebälte vid franska kusten
I welcome the adoption by a virtually unanimous vote of the House of the resolution on the effects of the oil slick caused by the Erika.
Jag gläder mig åt att resolutionen om konsekvenserna av Erikas oljebälte antogs av en nästan enhällig kammare, vår grupp har gett många bidrag till utarbetandet av denna resolution.
slick (også: smear)
These measures would clearly have enabled us to prevent to another oil slick from occurring.
Dessa åtgärder skulle helt säkert ha kunnat göra det möjligt för oss att förhindra att en enda oljefläck uppstod.
Eller kan han halka på en oljefläck.
Madam President, the collapse of the platform off the coast of Louisiana on 22 April has caused an oil slick on an incredible scale.
Genom att plattformen utanför Louisianas kust kollapsade den 22 april orsakades en oljefläck av ofattbara dimensioner.
SV

slick {fælleskøn}

volume_up
slick (også: etapp, sköte, knä, plaskande)
volume_up
lap {substantiv}

Eksempelsætninger "slick" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is the danger of this leading to Europe exporting oil slick disasters.
Kolleger! Risken finns att Europa på det sättet exporterar oljekatastrofer.
EnglishBut it is also a very vulnerable sector, as we recently saw with the oil slick.
Men det är också en mycket utsatt sektor, det har vi just fått se i samband med oljebältet.
EnglishThe next item is the Commission statement on the oil slick off the French coast.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om oljebältet vid franska kusten.
EnglishThere is the danger of this leading to Europe exporting oil slick disasters.
Risken finns att Europa på det sättet exporterar oljekatastrofer.
EnglishFrance did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
Frankrike förfogade inte över tillräckligt många bekämpningsbåtar för att klara detta oljeutsläpp.
EnglishThe oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
Oljefläcken täcker nu över 43 000 kvadratkilometer, vilket är en yta större än Nederländerna.
EnglishIn the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Samtidigt håller man på att snygga till det kinesiska kapitalet, enligt Amnesty International.
EnglishThe oil slick of December 1999 demonstrated once again the inadequacy of compensation on offer.
Oljekatastrofen i december 1999 har nämligen än en gång visat på de bristfälliga ersättningarna.
EnglishWe're gonna be watching your punk ass 24- 7, slick.
Vi kommer att övervaka ditt sorgsna arsel 24- 7, din skojare.
EnglishA flourishing tourist sector can be totally wiped out by an ecological disaster such as an oil slick.
En blomstrande turistnäring kan således helt förintas av en miljökatastrof som till exempel ett oljeutsläpp.
EnglishThe third major problem was the problem of the oil slick.
Det tredje stora problemet var oljeutsläppet.
EnglishIn the case of the oil slick in the Gulf of Mexico, application of the polluter-pays principle has been called for.
När det gäller oljeutsläppen i Mexikanska golfen har man krävt att principen att förorenaren betalar ska gälla.
Englishwas what the communities affected by the oil slick from the Erika shipwreck, demanded.
"Aldrig mer detta!" - så löd också ropen från de befolkningsgrupper som drabbades av oljeutsläppen i samband med Erikas förlisning.
English' was what the communities affected by the oil slick from the Erika shipwreck, demanded.
" Aldrig mer detta! " - så löd också ropen från de befolkningsgrupper som drabbades av oljeutsläppen i samband med Erikas förlisning.
EnglishThis winter, on the Atlantic coasts of France, effective techniques to combat the oil slick in Brittany were seriously lacking.
På vår franska atlantkust led man i vintras grym brist på effektiv teknik för att bekämpa oljeutsläppen i Bretagne.
EnglishWithout these minimal measures, Parliament will continue to adopt ineffective resolutions every time there is an oil slick.
Utan dessa minimiåtgärder kan parlamentet alltid fortsätta att vid varje oljekatastrof rösta igenom verkningslösa resolutioner.
EnglishUnless this is resolved, we will be condemned not only to an oil slick but to a succession of oil slicks for months and years to come.
Om vi inte löser det är vi dömda, inte till ett stort oljeutsläpp, utan till en rad oljeutsläpp under månader och år.
EnglishIn the opinion of British environmental chemists, no other intervention should have been made besides keeping the oil slick away from the coastline.
Brittiska miljökemister anser att man inte skulle ha gjort någonting mer än att hålla oljebältet borta från kusten.
EnglishFirstly, the European Union must provide funds to compensate, as much as possible, for the damage caused by the oil slick.
För det första är det viktigt att Europeiska unionen beviljar stöd för att i så hög grad som möjligt ersätta för skadorna från oljeutsläppet.
EnglishMr President, the shipwreck of the Erika off the coast of Brittany on 12 December caused an oil slick whose effects on the environment will be felt for years.
Herr talman! Förlisningen av oljetankern Erika den 12 december förra året vid Bretagnes kust orsakade ett svart tidvatten.