Engelsk-svensk oversættelse af "somebody"

EN

"somebody" svensk oversættelse

EN somebody
volume_up
{pronomen}

1. "refers to a non-specified person"

somebody (også: anyone, any, anybody, either)
volume_up
någon {pron.}
The issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
Frågan är vem som skall städa upp efteråt - den person som orsakat skadan eller någon annan?
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
Du skulle inte kunna höra skillnad på någon från Texas och någon från Rom.
Och nu när du är här... så önskar jag att du var någon annan.
somebody

Synonymer (engelsk) for "somebody":

somebody

Eksempelsætninger "somebody" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd it seems to me completely pointless for us to try to find somebody to blame.
Jag anser att det är fullständigt meningslöst att försöka leta efter skyldiga.
EnglishDon't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.
Vänta inte tills du har tjänat din första miljon på att göra skillnad i någons liv.
EnglishWe must remember a significant fact: every minute somebody falls victim to a firearm.
Vi får absolut inte glömma att varenda minut faller en människa offer för skjutvapen.
EnglishAnd maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.
Och kanske har ingen sagt så till dig, men du har gjort ett väldigt bra jobb.
EnglishIf you're somebody who drives, you know, one day a week, do you really need your own car?
Om du bara kör, låt säga, en dag i veckan, behöver du verkligen en egen bil?
EnglishAs somebody who's dyslexic, you also have some quite bizarre situations.
Att vara dyslektiker gör att jag ibland hamnar i rätt märkliga situationer.
EnglishAnd if it is possible, it sure as hell better be in somebody else's precinct.
och om det är möjligt så är det bäst att det är i nån annans distrikt.
EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures? '
Man skulle därför kunna fråga sig " varför justerar vi inte siffrorna? ".
EnglishAt most, they'd stick a feather on somebody's nose, and if it twitched, they didn't bury them yet.
De stack en fjäder framför någons näsa och om den fladdrade så begravdes de inte.
EnglishLike if you're looking for marijuana in students' lockers, it'll point right to somebody.
Så om du letar efter marijuana i studentkorridorernas skåp, så kommer den att peka ut det.
EnglishTodorov tells us that, in a tenth of a second, we can make a judgment on somebody's face.
Todorov säger att på en tiondels sekund kan vi bedöma någons ansikte.
EnglishIn other words, every three-and-a-half minutes somebody in the EU dies from work-related causes.
Var tredje och en halv minut dör således en person i EU av en arbetsrelaterad orsak.
EnglishNo, you just want a bodyguard so you don't become somebody's side dish.
Det enda du vill ha är en livvakt så att du inte blir någons förrätt.
EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures?'
Man skulle därför kunna fråga sig "varför justerar vi inte siffrorna?".
EnglishWe will start with somebody else who has been affected by this.
Jag börjar med att ge ordet till en annan av de personer som berörs av informationen.
EnglishWe have to do everything possible to ensure early identification if somebody is infected.
Vi måste göra allt vi kan för att se till att det tidigt konstateras om personer har smittats.
EnglishThere is no point, though, as somebody already said, in regretting past actions.
Men det är meningslöst att ångra det som redan har skett.
EnglishAs somebody from Luxembourg, I come from a part of Europe where trilingualism is actively practised.
Jag kommer själv som luxemburgska från en region i Europa som är aktivt trespråkig.
EnglishMr Posselt is evidently unaware that the motion originated, not from Mr Schulz but from somebody else.
Låt mig även föreslå att vi i punkt 18 även inkluderar G8-ländernas regeringar.
EnglishI mean, in a way, we got her but not like if you get somebody.
Jag... jag menar, på sätt och vis fick vi henne, men inte helt och hållet.