Engelsk-svensk oversættelse af "someone"

EN

"someone" svensk oversættelse

EN someone
volume_up
{pronomen}

1. generel

someone
volume_up
ngn {pron.} [fork.] (någon)
dra ngn vid näsan
someone
volume_up
nån {pron.} [hverd.]
The game was created by someone known only as the Toymaker.
Spelet skapades av nån bara känd som leksaksmakaren.
That's just too easy for someone as powerful as you and...... you.
Det är alldeles för enkelt för nån som är så mäktig som du... och du.
Det är alltid nån som väntar på nån.

2. "refers to a non-specified person"

someone (også: anyone, any, anybody, either)
volume_up
någon {pron.}
They can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
Show me a man that's never said shit, I'll show you someone full of shit!
Visa mig någon kille som aldrig sakt skitsnack, Så ljuger han!
What we give them are the tips we give someone who cleans our windows.
Vi ger dem samma dricks som vi ger någon som putsar våra fönster.

Synonymer (engelsk) for "someone":

someone

Eksempelsætninger "someone" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI would like to take issue with someone who said we have not been clear enough.
Jag håller inte med den som hävdade att vi inte har varit tillräckligt tydliga.
EnglishI say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
Det säger jag, som kommer från att alpint område, där skogen är mycket viktig.
EnglishI am someone who supported the Constitutional Treaty and who still supports it.
Jag hör till dem som stödde konstitutionsfördraget, och jag stöder det fortfarande.
EnglishHe is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.
Det har varit ett stort nöje för mig att få arbeta med honom de senaste fyra åren.
EnglishMr President, if someone is named in this House, it is their right to reply.
(EN) Herr talman! Den som nämns vid namn här i parlamentet har rätt att svara.
EnglishI will refer to only one case, because it concerns someone I knew personally.
Jag skall ta upp detta fall, eftersom det är en person jag var i kontakt med.
EnglishSomeone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
En person som en gång i tiden levde i diskrimineringens skugga sade: Jag har en dröm.
EnglishIn Greece, we have an expression for someone who assumes tough new duties.
I Grekland har vi ett uttryck för personer som tar på sig nya, tuffa uppgifter.
EnglishYet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
Men trots att jag följer detta land noga, är det ett klagomål jag aldrig har hört.
EnglishPerhaps someone believes that the symbols can mask a lack of benefits for the people.
Kanske tror en del att symbolerna kan maskera bristen på fördelar för folket.
EnglishBeing someone’ s guest does not give you the right to interfere in their business.
Av alla dessa anledningar är det bra att detta betänkande har förkastats.
EnglishSomeone would have to pay compensation, and the viewers would be no better off.
Några måste betala skadeersättning, och tittarna har ingen som helst glädje av det hela.
EnglishIt's not natural to talk into a plastic gizmo to someone you can't even see!
Det är onaturligt att i en sån plastsak tala med en människa man inte ser!
EnglishLet me tell you these are not fly-by-night dreams of someone in Parliament.
Låt mig berätta för er att detta inte är oansvariga drömmar från en parlamentsledamot.
EnglishIt is unacceptable to sentence someone before a verdict has been reached.
Vi måste alla därför fördöma detta rättsliga svarta hål som fångarna befinner sig i.
EnglishAnd the prisoner will not see him as someone who granted his freedom, but one who took it.
Efter kriget rätade man stolt på sig i Västeuropa och åtnjöt fredliga framgångar.
EnglishThe truth is that a terrorist is someone who thinks that an end justifies any means.
Sanningen är den att en terrorist är en person som anser att ett mål helgar alla medel.
EnglishHe goes up to someone in the street and says, 'Where is the station?'
Han gick fram till en person på gatan och frågade var stationen låg någonstans.
EnglishNot even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
Det lyckas inte ens den med som är van att umgås med fundamentalister.
EnglishThat someone should argue against that is something that I find utterly baffling.
Det är mig en fullständig gåta hur man här kan argumentera mot detta!