EN suppression
volume_up
{substantiv}

1. generel

suppression (også: oppression)
Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.
EU kommer inte att tolerera den vitryska diktaturens undertryckande av friheten.
I also believe it is a suppression of democracy.
Jag anser också att det är ett undertryckande av demokratin.
The effective suppression of terrorism necessitates respect for due processes and for the rule of law.
Ett effektivt undertryckande av terrorism nödvändiggör respekt för vederbörliga förfaringssätt och rättsstatsprincipen.
suppression (også: anathema, excommunication)
volume_up
bannlysning {fæl.køn}
suppression
If, over the coming years, I get the chance to do some work in this area of policy, I will not play along with this policy of suppression and concealment.
Om jag får möjlighet att arbeta på detta politiska område under de närmaste åren kommer jag inte att spela med i denna politik av förtigande och hemlighållande.

2. psykologi

suppression

Synonymer (engelsk) for "suppression":

suppression

Eksempelsætninger "suppression" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe second oral amendment on suppression of recital N was tabled at the same time.
Det andra muntliga ändringsförslaget om att stryka skäl N lades fram samtidigt.
EnglishAnd we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Och delar den ena med den andra för att skapa något vi kallar förtryck-index.
EnglishThe EU responded strongly to the violent suppression of the riots in Myanmar some time ago.
I samband med våldsamheterna i Burma för en tid sedan reagerade EU kraftfullt.
EnglishThe State Peace Development Council, as it is called now, continues its policy of suppression.
State Peace and Development Council, som det heter numera, fortsätter med förtryck.
EnglishThe State Peace Development Council, as it is called now, continues its policy of suppression.
State Peace and Development Council , som det heter numera, fortsätter med förtryck.
EnglishThis is not public education, it is a suppression of human rights.
Detta är inte statlig utbildning utan avskaffande av mänskliga rättigheter.
EnglishCould the EU possibly tolerate the suppression of heretical academic opinion in a Member State?
Kan EU verkligen tolerera förtryck av kätterska akademiska åsikter i en medlemsstat?
EnglishJM: Now you can actually look at the distribution of suppression indexes over whole populations.
JM: Man kan faktiskt titta på fördelningen av förtryck-index över hela befolkningar.
EnglishAnyway, keeping the faith cannot go hand in glove with suppression and violence.
Och följandet av religiösa regler kan under inga omständigheter kopplas samman med förtryck och våld.
EnglishI do not think this will take us any further in the suppression of organized crime.
Jag tror att vi inte kommer någonstans på detta vis med bekämpningen av den organiserade kriminaliteten.
EnglishCertainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
Förtrycket av kvinnor i Afghanistan fortsätter alltjämt.
EnglishWe can make her a symbol of freedom, and not one of suppression.
Vi kan låta henne bli en symbol för frihet i stället för förtryck.
EnglishThe electoral fraud and the suppression of protests represent a significant step backwards for Belarus.
Valfusket och undertryckandet av protester är ett tydligt steg tillbaka för Vitryssland.
EnglishThe Taliban are still demanding the suppression of women's rights and the return of Sharia.
Talibanerna kräver fortfarande ett upphävande av kvinnors rättigheter och en återgång till sharialagarna.
EnglishWe wish to condemn the unacceptable prohibition and brutal suppression at the hands of the Turkish Government.
Vi vill fördöma den turkiska regeringens oacceptabla förbud och det brutala förtrycket.
EnglishSuppression integrates nobody; it results in disintegration.
Förtryck främjar inte integration utan resulterar i upplösning.
EnglishHe is responsible for the suppression of free speech in the press of my country by the use of litigation.
Han är skyldig till att ha hämmat det fria ordet inom pressen i mitt land genom processande.
EnglishExperiences in Algeria and Egypt show that suppression is not the answer to differing religious beliefs.
Erfarenheter från Algeriet och Egypten visar att andra trosövertygelser inte får undertryckas.
EnglishIf the suppression index is very, very, very small, then you very well might be being suppressed.
Om förtryck-indexet är väldigt, väldigt, väldigt litet kan det mycket väl vara så att du blir förtryckt.
EnglishIn organised crime, however, the emphasis is on suppression.
När det gäller den organiserade brottsligheten, satsar man emellertid all kraft på bekämpning av den.