Engelsk-svensk oversættelse af "suspicious"

EN

"suspicious" svensk oversættelse

EN suspicious
volume_up
{adjektiv}

suspicious (også: chary, distrustful, leery, umbrageous)
I am suspicious of their motives and their backing.
Jag är misstänksam vad gäller deras motiv och uppbackning.
Eftersom Dobel gjorde mig så jädra misstänksam -
The Lannoye Report, however, remains suspicious of the action of private enterprises.
I Lannoyes betänkande är man emellertid fortsatt misstänksam mot de privata företagens åtgärder.

Synonymer (engelsk) for "suspicious":

suspicious

Eksempelsætninger "suspicious" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe should no longer distance ourselves or be suspicious of the European Union.
Låt oss därför sluta ta avstånd från och visa misstroende mot Europeiska unionen.
EnglishIn general, scientists are suspicious of organochlorine compounds such as PCBs.
Vetenskapsmän misstänker i allmänhet vissa organiska klorföreningar som PCB.
EnglishIf you receive a suspicious message, do not provide the information requested.
Paketet innehåller webbläsaren Mozilla Firefox, antivirusprogram och antispionprogram.
EnglishA police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Det är ett misstänksamt och otryggt samhälle som ingen vill leva i.
EnglishAnd we are suspicious about proposals to impose further codes of conduct on business.
Vi är också misstänksamma mot förslag som medför ytterligare uppföranderegler för företag.
EnglishIf you receive a message spoofing Google, please report the suspicious email.
Om du får ett meddelande där Google har kapats kan du rapportera det misstänkta meddelandet.
EnglishI and my committee are suspicious of the decision-making formulas generated in Amsterdam.
Jag och mitt utskott ser med misstro på de beslutsformler som tagits fram i Amsterdam.
EnglishAll suspicious transactions must be reported to the relevant authorities.
Samtliga misstänkta transaktioner skall anmälas till ansvarig myndighet.
EnglishPeople become suspicious and alienated about European cooperation.
Folk blir misstänksamma och känner sig främmande inför det europeiska samarbetet.
EnglishThey have not given us their commitment, that is what makes us so suspicious.
Det ser vi inget av och det är det som gör oss så misstänksamma.
EnglishWe narrowly escaped disaster with research institutes that were suspicious of the European Union.
Forskningsinstituten misstrodde EU - det var nära ögat och kunde ha gått riktigt illa.
EnglishRay, it's gonna look suspicious, a group of guys drilling in an empty store.
Det verkar skumt att ett gäng borrar i en tom butikslokal.
EnglishI have the impression that certain things are happening that are a little suspicious.
Jag har således känslan av att det här och där trots allt händer saker som inte är helt i sin ordning.
EnglishIf there's anyone who I find suspicious then I'll create a secret that person and I will only know
Vid bara misstanken så skapar jag en delad hemlighet oss emellan.
EnglishYou too would surely feel suspicious about airline advertisements promising fares of EUR 1.
Även ni skulle säkert bli misstänksamma inför reklam från flygbolag som utlovar biljettpriser på en euro.
EnglishFishermen are always suspicious and trust is important.
Yrkesfiskare är alltid misstänksamma, och förtroende är viktigt.
EnglishWho, then, will blame the smaller states and the Eurosceptics if they again become more suspicious?
Vem kommer då att kunna klandra de mindre länderna och euroskeptikerna om deras misstänksamhet ökar igen?
EnglishAs rapporteur, I am personally quite suspicious of America's nationalism when it comes to transport, including aviation.
Ett antal mycket invecklade problem måste först lösas innan vi kan ta det andra steget.
EnglishAs long as increased car speeds are used as a sales argument, I shall remain suspicious of the industry.
Så länge högre hastighet är ett försäljningsargument kommer jag att hysa vissa betänkligheter mot sektorn.
EnglishThe aim of the new convention is to oblige the Member States actively to pursue suspicious transactions.
Syftet med den nya konventionen är att tvinga medlemsstaterna att aktivt undersöka misstänkta transaktioner.