Engelsk-svensk oversættelse af "swim"

EN

"swim" svensk oversættelse

volume_up
swim {substantiv}

EN swim
volume_up
{substantiv}

swim
volume_up
simtur {fæl.køn}
But we'll walk on the beach, maybe take a swim.
Vi kan gå längs stranden, kanske ta en simtur.
Dags för en liten simtur, Wolfgang.
swim (også: bath, dip, bathe, bathing)
They were even forbidden to visit public swimming baths.
De fick inte ens besöka allmänna bad.
   Mr President, I love the sea and swimming and I am therefore interested for personal reasons in the seas and waters of Europe being as clean as possible.
Jag älskar hav och bad, och jag är därför av personliga skäl intresserad av att EU:s hav och sjöar är så rena som möjligt.
They are predominantly young men who hang out in their cars in gangs at the local pizzeria, the swimming pool, and the supermarket parking lot.
De är övervägande unga män som samlas med sina bilar i gäng vid pizzerian, badet och affärens parkeringsplats.
swim (også: swimming)
volume_up
simning {fæl.køn}
They will be European school champions in athletics, football and basketball, martial arts or swimming.
De kommer att vara europeiska skolmästare i friidrott, fotboll och basket, kampsport eller simning.
On 16 July 2005 the International Swimming Federation assigned the task of organising the 13th World Swimming Championships to Italy.
Den 16 juli 2005 beslutade Internationella simförbundet att Italien skulle organisera de trettonde världsmästerskapstävlingarna i simning.
In advertising, they have become well-established role models - such as the many female personalities from athletics, skiing, tennis or swimming - which is very gratifying.
I reklamen har de glädjande nog för länge sedan blivit förebilder tack vare de många kvinnliga personligheterna inom friidrott, skidsport, tennis och simning.
swim
volume_up
händelsernas centrum {substantiv} [figur.] [eks.]

Synonymer (engelsk) for "swim":

swim

Eksempelsætninger "swim" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhilst not wishing to swim against the tide, it is a step which my group and myself could not take.
Utan att gå mot strömmen är det ett steg som min grupp och jag själv inte skulle kunna ta.
EnglishThey swim together and the sooner we work that out the better.
De simmar tillsammans, och ju förr vi inser det desto bättre.
EnglishA candiru, a vicious parasite, will swim up the urine into your pau.
Candiru, en lömsk parasit, simmar upp i urinröret.
EnglishThere are toxic algae in the sea, and that can cause various diseases in children if they go and swim in the sea in warm weather.
Det finns giftalger i havet som kan orsaka olika sjukdomar hos barnen om de badar i havet när det är varmt.
EnglishThey tend to tell you this as though it is an original insight - oh really, they swim around, well who would have thought it!
De tenderar att säga detta som om det vore en ny insikt, som ”Åh, de simmar faktiskt omkring. Vem kunde tro det?!”.
EnglishFish do not swim separately in the sea.
EnglishA little early for a morning swim, isn't it?
EnglishThanks to the warmer climate, people will swim more frequently and other types of water recreation will also be introduced.
De ändringsförslag som lagts fram av utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor är bra, förutom ändringsförslag 19.
EnglishEutrophication and other problems really get noticed when they show up in the places where we swim locally, and the places where we moor our boats.
Eutrofieringen och problemen uppmärksammas, när de kommer till de egna badstränderna och båtbryggorna.
EnglishWhat we tried to do was swim through these four types of interest and I think we have done it fairly well in this report.
Vad vi försökte göra var att ta oss igenom dessa fyra typer av intressen och jag tror att vi har lyckats ganska bra i detta betänkande.
EnglishThe eastern Pacific fleet targets large, mature yellow-fin tuna that swim beneath schools of dolphins, sometimes 20 000 strong.
Flottan i östra Stilla havet siktar in sig på stora, mogna gulfenade tonfiskar som simmar under delfinstim med ibland 20 000 djur.
EnglishThe eastern Pacific fleet targets large, mature yellow-fin tuna that swim beneath schools of dolphins, sometimes 20 000 strong.
Flottan i östra Stilla havet siktar in sig på stora, mogna gulfenade tonfiskar som simmar under delfinstim med ibland 20 000 djur.
EnglishYou know you can't swim well.
EnglishIt' ll swim up your ding-dong.
EnglishThen, I had a doubt: was he not calling for clearer and more transparent waters so that he would be better able to see the beauties that swim in these waters?
. – Vi valde att rösta ja till ändringsförslagen nummer 76 och 19 samt nej till bl.a. nummer 5 och 7.
EnglishThe Commission President has said 'we sink or swim together'.
EU måste skydda alla sina medborgare när de befinner sig i nödsituationer. ”Vi befinner oss alla i samma situation”, sade kommissionsordföranden.
EnglishThus, there is nothing left to us other than to accept or reject the Council proposals; in other words, it is a case of 'sink or swim'.
Det återstår alltså för oss inte något annat än att säga ?ja? eller ?nej? till rådets förslag, dvs. enligt mottot Take it or leave it.
EnglishThus, there is nothing left to us other than to accept or reject the Council proposals; in other words, it is a case of'sink or swim '.
Det återstår alltså för oss inte något annat än att säga? ja? eller? nej? till rådets förslag, dvs. enligt mottot Take it or leave it.
EnglishIt is too easy for the Commission to make a decision that will decide whether the Szczecin and Gdynia shipyards sink or swim.
Det är alltför lätt för kommissionen att fatta ett beslut som kommer att vara avgörande för om Szczecin- och Gdyniavarven går under eller överlever.
EnglishI can swim fine, Dad, OK?