Engelsk-svensk oversættelse af "trait"

EN

"trait" svensk oversættelse

volume_up
trait {substantiv}

EN trait
volume_up
{substantiv}

1. generel

volume_up
egenskap {fæl.køn}
As a raw material, as a trait we can use in the future.
Som råmaterial för den egenskapen som vi kan använda i framtiden.
We show understanding for people's desire for freedom, for a trait that no doubt lives in the heart of every person and every nation.
Vi visar förståelse för folkens frihetslängtan, för en egenskap som otvivelaktigt finns i varje människas och nations hjärta.
It's just necessary or interesting that it might have one good, unique trait. ~~~ And for that reason, we ought to be saving it.
Det är bara nödvändigt eller intressant att den kanske har en bra, unik egenskap.

2. "internal quality, aspect"

trait (også: aspect, flank, page, part)
volume_up
sida {fæl.køn}
trait (også: air, draft, draught, draw)
The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
Ett annat utmärkande drag för romerna är befolkningstillväxten. Samhället i stort åldras, men genom romernas starka befolkningsutveckling utgör de en allt större andel av samhället.
Developments in Turkey are preventing us from seeing what kind of future will emerge for that country with its inherent Asiatic traits.
Utvecklingen i Turkiet hindrar oss att se vilket slags framtid som framtonar för landet med dess asiatiska drag.
Although they differ, they also share some common traits.
Även om de skiljer sig åt har de vissa gemensamma drag.
You wouldn't have any... (Applause) It's a continuum of traits.
. ~~~ (Applåder) Det är ett spektrum av karaktärsdrag.
Is change possible in our emotions, in our traits, in our moods?
Är förändring möjlig i våra känslor, i våra karaktärsdrag, i våra känslor?
trait
volume_up
inre egenskap {substantiv} [eks.]

Eksempelsætninger "trait" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr President, tolerance of another's belief is a trait of a civilised society.
(EN) Herr talman! I ett civiliserat samhälle tolererar man varandras tro.
EnglishAs a raw material, as a trait we can use in the future.
Som råmaterial för den egenskapen som vi kan använda i framtiden.
EnglishEurope's most important trait is its diversity, and that is why Europe cannot be compared to the United States of America.
Europas huvudkännetecken är dess mångfald, och därigenom kan Europa inte jämföras med Amerikas förenta stater.
EnglishEurope' s most important trait is its diversity, and that is why Europe cannot be compared to the United States of America.
Europas huvudkännetecken är dess mångfald, och därigenom kan Europa inte jämföras med Amerikas förenta stater.
EnglishAs a Member from Ireland, I would like to remind the House that political irony is a trait much appreciated in Ireland.
Som en av de irländska ledamöterna vill jag påminna parlamentet om att politisk ironi är mycket uppskattat på Irland.