Engelsk-svensk oversættelse af "wage"

EN

"wage" svensk oversættelse

volume_up
wage {substantiv}
SV

EN wage
volume_up
{substantiv}

1. generel

wage (også: pay, salary)
volume_up
avlöning {fæl.køn}
wage
volume_up
veckolön {fæl.køn}

2. business

wage (også: salary)
volume_up
lön {fæl.køn}
Those people may be on a minimum wage, but it is not necessarily a liveable wage.
Dessa människor kan ligga på en minimilönenivå, men det är inte nödvändigtvis en lön som man kan leva av.
Women must be protected against any wrongful dismissal and their former wage must be guaranteed.
De bör skyddas mot oberättigade uppsägningar och deras tidigare lön bör garanteras.
As we have already heard, wage equality has been enshrined in the Treaties of Rome since 1957.
Som vi redan har hört skrevs principen om lika lön in i Romfördragen så tidigt som 1957.

3. nautik

wage (også: pay)
volume_up
hyra {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "wage":

wage
wages

Eksempelsætninger "wage" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Men en minimilön låter bara förnuftigt när den kombineras med ytterligare åtgärder.
EnglishSo there is a proposal to decrease the non-wage costs which penalize job creation.
Därför föreslås lägre löneökningar vilka drabbar skapandet av arbetstillfällen.
EnglishA key point for social cohesion is the introduction of a national minimum wage.
En central punkt för social sammanhållning är införandet av en nationell minimilön.
EnglishWe cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
Vi kan inte konkurrera med deras varor utan att sänka våra löner till deras nivå.
EnglishSoaring prices and compensatory wage increases are the worst enemies of prosperity.
Rusande priser och kompenserande löneförhöjningar är välståndets värsta fiende.
EnglishIt may be very difficult to guarantee social peace without a European minimum wage.
Det kan vara mycket svårt att garantera samhällsfred utan en europeisk minimilön.
EnglishCan we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
Kan vi räkna med åtgärder för att bromsa de redan alltför snabba löneökningarna?
EnglishWe are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Man har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.
EnglishIt leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
Den leder till usla löner, otrygga arbetsförhållanden, utnyttjande och missbruk.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
Den lägre lönetröskeln bör motsvara 1,7 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen.
EnglishThis is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it.
Detta är extraordinärt och lönehöjningarna har inget som helst att göra med detta.
EnglishWe cannot allow goods and workers from low-wage countries to flood into Europe.
Vi kan inte låta varor och arbetskraft från låglöneländer flöda in i EU.
EnglishHowever, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
Det råder dock fortfarande lönediskriminering mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
EnglishIt is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Det är inget försök att få till stånd någon slags Europaomfattande minimilön.
EnglishIt is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
Det är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
EnglishFrom this point of view, we recommend a wage policy geared to productivity.
Ur denna synvinkel rekommenderar vi en produktivitetsorienterad lönepolitik.
EnglishThe necessary flexibility is further safeguarded through wage negotiations.
Den nödvändiga flexibiliteten garanteras dessutom genom avtalsförhandlingar.
EnglishBut how many of us would agree to give half our daily wage for one condom?
Men hur många av oss skulle acceptera att använda halva vår dagslön till en kondom?
EnglishParagraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
I punkt 32 talar man om ett inrättande av en anständig minimilön på medlemsstatsnivå.
EnglishThe regional governments just wanted to serve as models here on wage dumping matters.
De regionala regeringarna ville bara vara förebilder i lönedumpningsfrågor.