EN to wander
volume_up
[wandered|wandered] {verbum}

to wander (også: to march, to perambulate, to trek, to walk)
Because if that circle weren't there, and the floor was very even, it would start to wander about in the space.
Om inte cirkeln vore där och golvet var väldigt jämnt så skulle den börja vandra omkring i rummet.
He's taken our minds at the most fecund point and restrained them before they've wandered through the garden of ideas.
Han har tagit våra tankar vid den mest sårbara stunden och hindrat dom från att vandra iväg genom idéernas trädgård.
There you are, you see, wandering from one place to another I have been useful: I have seen an area where you, as Europe, might be able to do something to enhance the environment.
Där ser ni, genom att vandra runt, från ett område till ett annat, har jag gjort nytta: jag har sett något som kanske ni, inom Europeiska unionen, skulle kunna förbättra när det gäller miljön.
to wander (også: to rave, to spray)
volume_up
yra {vb.}
to wander (også: to get off course)
to wander (også: to lollygag)
volume_up
irra {vb.}
I rose from the big empty chair and began to wander through the rooms of my house.
Jag reste mig från den stora läderfåtöljen och började irra genom rummen i mitt hus.
to wander (også: to stray)
to wander (også: to tramp)
Because if that circle weren't there, and the floor was very even, it would start to wander about in the space.
Om inte cirkeln vore där och golvet var väldigt jämnt så skulle den börja vandra omkring i rummet.
to wander
to wander
to wander
to wander (også: to go, to step)

Eksempelsætninger "to wander" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English(Laughter) And I wander about the hills, and I have found a few things.
(Skratt) Och jag vandrar över kullarna. ~~~ Och jag har funnit några saker.
EnglishEven so, as you wander the streets there is still a glimmer of hope in people's tired eyes.
Och ändå finns det en strimma av hopp i folkets trötta ögon när man går på gatorna där.
EnglishTherefore children can wander in, broadband is on and they can access the Internet straight away.
Därför kan barn gå in, bredbandet är i gång och de kan gå ut på Internet med detsamma.
EnglishIt is clear that it did wander off the subject a little, but it was very much related.
Frågan gick ifrån ämnet lite, men var nära knuten till ämnet.
EnglishDon't wander off now, boy.
EnglishLet him wander about.
Englishto wander back and forth
EnglishEurope has to compete in the digital world where consumers and citizens can wander freely and where competition delivers diversity and choice.
Europa måste konkurrera i den digitala värld där konsumenter och medborgare kan röra sig fritt och där konkurrensen leder till mångfald och valmöjligheter.
EnglishWhen you wander around the famous Chicken Street in Kabul, for example, you see women in dirty old burkas begging, children begging, men standing around chatting.
När man exempelvis promenerar runt på välkända Chicken Street i Kabul ser man de tiggande kvinnorna i smutsiga, gamla burkor, tiggande barn, män inbegripna i diskussioner.
EnglishIn the collective subconscious of Europeans, one is a citizen of a country in which one can wander around freely in every direction without having to show identity papers.
I européernas kollektiva undermedvetna är man medborgare på det territorium där man kan röra sig fritt överallt, utan att behöva visa upp sina identitetshandlingar.
EnglishI hope to become a vet when I grow up so that I can take care of stray cats and dogs who wander around the streets of the village that I live near Gilgit, northern Pakistan.
Jag hoppas kunna bli en vetrinär när jag blir stor så jag kan ta hand om vilda katter och hundar som springer runt på gatorna i byn Gilgit där jag bor i norra Pakistan.
EnglishThus far, Mr Diamandouros has got down very well to his task of calling the institutions to order when they wander down the tortuous path of opacity and bad administration.
Så här långt har Nikiforos Diamandouros verkligen ansträngt sig för att kalla institutionerna till ordningen när de slår in på fel spår, dvs. otydlig och dålig förvaltning.
EnglishIt is important that we do not wander from this course; I would appeal to all the rapporteurs to maintain the consistency we have demonstrated in months of open discussion.
Det är viktigt att vi inte glider ur denna kurs. Jag skulle vilja vädja till alla föredragande att upprätthålla den följdriktighet som vi har visat upp under månader av öppna diskussioner.