Engelsk-svensk oversættelse af "without"

EN

"without" svensk oversættelse

EN

without {adverbium}

volume_up
without
Farmers within and without the Union should be granted freedom and equality.
Lantbrukare inom och utanför unionen borde garanteras frihet och jämlikhet.
Look at the illustration, which shows one object with the Outside only option and one without this option.
På bilden visas samma objekt med och utan alternativet Bara utanför.
It also goes without saying that countries outside EMU are seeking low inflation and stable currencies.
Det är också naturligt att länder som står utanför EMU eftersträvar låg inflation samt stabila valutor.
without (også: abroad, down, out)
It can be paid out directly to organisations working in the field, without the support of the third country.
Det kan betalas ut direkt till organisationer som arbetar ute på fältet, utan stöd från det berörda tredjelandet.
If something worse happens, I don't know about you... but I don't want to be out here in a car without a roof.
Om något värre händer, jag vet inte hur du tycker... men jag vill inte vara här ute i en bil som inte har något tak.
Without security, without stability on the ground, there can be no peace and there can certainly be no economic and social development.
Utan säkerhet och stabilitet ute på fältet kan det inte råda fred och absolut inte ske någon ekonomisk och social utveckling.
without (også: abroad, out, outdoors, outside)
without
Point at the curve between two points or within a closed curve and drag the mouse to shift the entire curve without distorting the form.
Om du pekar på kurvan mellan två punkter eller ytan i en sluten kurva, trycker ned musknappen och drar, så flyttas hela kurvan utan att formen ändras.
None of this is possible without the substance of what was agreed in the European Convention, and that substance must be maintained, whatever cosmetic surgery you try to effect on the surface.
Inget av detta är möjligt utan det som man enades om i konventet om Europas framtid, och detta innehåll måste bevaras, vilken plastikkirurgi ni än utför ytan.
without (også: outwardly)
without (også: out there)
without

Eksempelsætninger "without" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt goes without saying that we subscribe to Europe, because we all are Europeans.
Det är underförstått att vi samtycker till Europa, eftersom vi alla är européer.
EnglishBy easing transport problems we can, without anxiety, allow traffic to increase.
Genom att minska trafikens skadeverkningar kan vi lugnt låta transporterna öka.
EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Det är självklart att parlamentet har fått betala ett pris för detta framsteg.
EnglishIndeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Det finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
EnglishHe must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs' or 'buts' .
De måste ha rätt att vägra att vittna och det skall inte vara några om eller men.
EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.
EnglishIt goes without saying that all these problems are directly linked to poverty.
Det är underförstått att alla dessa problem är direkt relaterade till fattigdom.
EnglishWe as the European Union should not be left without a voice, as happened on Iraq.
Europeiska unionen får inte tiga still som fallet var i händelserna kring Irak.
EnglishThese are all matters which we constantly debate without ever finding a solution.
Detta är frågor som vi ständigt debatterar men som vi aldrig hittar en lösning på.
EnglishIt is now vital for us to condemn the new Mauritanian regime without equivocation.
Det är nu mycket viktigt för oss att klart fördöma den nya mauretanska regimen.
EnglishThis percentage is due to rise to 70 % by 2020, which is not without its risks.
Den andelen kommer att öka till 70 procent år 2020, och det är inte riskfritt.
EnglishToday we have high-quality production, but without the same number of workers.
Vi har i dag högkvalitativ produktion, men inte alls med samma antal anställda.
EnglishWithout forests, the consequences of climate change would be even more serious.
Om skogen inte fanns skulle följderna av klimatförändringen bli ännu allvarligare.
EnglishIt goes without saying that this regulation text is not an unqualified success.
Det säger sig självt att denna förordningstext inte är någon odelad framgång.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De allra högsta tjänsterna är i princip tillgängliga för alla, undantagslöst.
EnglishNanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
. – Nanotekniken är med säkerhet av mycket stor betydelse för människans framtid.
EnglishWe do need this text officially first, therefore - that should go without saying.
Därför behöver vi den officiella texten först - det bör vara helt uppenbart.
EnglishNobody needs a technocratic power governing above and without the European people.
Ingen behöver en teknokratisk makt som styr över huvudena på det europeiska folket.
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
Det vi måste göra är dock att så snart som möjligt ändra Dublinförordningen.
EnglishWithout it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Det finns annars knappast något hopp om en demokratisk framtid med välstånd i Afrika.