Engelsk-swahili oversættelse af "and"

EN

"and" swahili oversættelse

SW

EN and
volume_up

and (også: with, have)
na
And these were the developing countries: they had large families and they had relatively short lives.
Na hizi zilikuwa nchi zinazoendelea: walikuwa na familia kubwa na walikuwa na maisha mafupi.
And we can mobilize resources and political will.
Na tunaweza kuhamasisha rasilimali na nia ya dhati ya kisiasa.
And the best projection from the World Bank is that this will happen, and we will not have a divided world.
Na makadirio mazuri kutoka Benki ya Dunia, ni kwamba haya yatatokea, na hatutakuwa na dunia iliyogawanyika.

Eksempelsætninger "and" på swahili

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishResidents were often given less than a month's notice before their buildings were razed.
Wakazi wa huko walipewa notisi ya chini ya mwezi mmoja kabla majengo yao hayavunjwa.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
Katika jimbo la New York, Robert Moses alichochea kampeni ya upanuaji wa barabara kubwa.
EnglishThey cached all the oil; they got all the money; but health cannot be bought at the supermarket.
Walivuna mafuta yote, walipata pesa zote, lakini afya haiwezi kununuliwa dukani.
EnglishNeither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.
Si uharibifu wa wadi ya tisa wala Bronx Kusini ulikuwa hauzuiliki.
EnglishLow-income citizens often use emergency room visits as primary care.
Wananchi wanaopata kipato kidogo mara nyingi wanatumia vyumba vya dharura kama msingi.
EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
Uwiano wa watoto wanaolazwa kwa ajili ya pumu ni mkubwa mara saba zaidi ya asilimia ya nchi nzima.
EnglishBut in the middle, we have most the world population, and they have now 24 percent of the income.
Lakini katikati, tuna idadi kubwa ya watu duniani, wenye asilimia 24 ya kipato.
EnglishVideo: Narrator: America is in crisis -- the economy, national security, the climate crisis.
Marekani ipo katika mzozo, uchumi, Usalama wa taifa, mzozo wa tabia nchi.
EnglishIt comes back in the winter, but not as permanent ice, as thin ice -- vulnerable.
Kinarudi tena wakati wa majira ya baridi, lakini sio kama barafu ya kudumu: bali barafu nyembamba.
EnglishCopyright strikes are counted separately from Community Guidelines strikes.
Wakati huo, akaunti za mtumiaji hazitaondolewa hazitapigwa adhabu.
EnglishNow will we let the Gulf Coast languish for a decade or two like the South Bronx did?
Sasa tutaacha pwani ya Gulf iteketee kwa muongo mmoja au miwili kama ilvyokuwa kwa Bronx Kusini?
EnglishWe brought inflation down from 28 percent to about 11 percent.
Tuliweza kudhibiti mfumuko bei kutoka asilimia 28 mpaka karibu asilimia 11.
EnglishSmall video responses are excluded as they can add noise to our bandwidth calculation.
Majibu madogo ya video hutolewa kwani yanaweza kuongeza kelele kwenye hesabu zetu za kipimo data.
EnglishThe problem for me was not ignorance; it was preconceived ideas.
Tatizo langu halikuwa kutokujua kwao: ilikuwa ni mawazo waliyojijengea.
EnglishWe consolidated them from 89 to 25 banks by requiring that they increase their capital -- share capital.
Tulizizatiti kutoka 89 kufikia Benki 25 kwa waongeze mtaji wao -- gawio la mtaji.
EnglishWell, I first discovered that the textbook was Tintin, mainly.
Naam, kwanza niligundua kuwa kitabu cha kiada kilikuwa Tintin, angalau.
EnglishAlready in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
Tayari katika maziwa ya kina kifupi yaliyoko Alaska methini inatoka majini kama mapovu yenye nguvu.
EnglishI watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Niliangalia karibu nusu ya majengo ya mtaani kwetu yakiungua.
EnglishFinally, a solution that's big enough to solve our problems.
Mwisho, suluhisho lililo kubwa vya kutosha kusuluhisha matatizo yetu.
EnglishThis drying around the world has lead to a dramatic increase in fires.
Huku kukauka kwa dunia kumepelekea Ongezeko kubwa la mioto.