Engelsk-tjekkisk oversættelse af "acquitted"

EN

"acquitted" tjekkisk oversættelse

EN

acquitted {adjektiv}

volume_up
acquitted (også: exempt, discharged)

Synonymer (engelsk) for "acquitted":

acquitted
English

Eksempelsætninger "acquitted" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
Měli být souzeni a osvobozeni nebo odsouzeni, propuštěni nebo potrestáni.
EnglishThe perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.
Pachatelé jsou buď zprošťováni viny, nebo dokonce nejsou ani obžalováváni.
EnglishIn the end it was the European Court of Human Rights here in Strasbourg that fully acquitted Tillack last year.
Nakonec to byl Evropský soud pro lidská práva zde ve Štrasburku, který v uplynulém roce pana Tillacka zcela zprostil viny.
EnglishOver this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.
Během tohoto období uskutečnila tato agentura své první kroky a i přes některé potíže se velmi dobře osvědčila.
EnglishOn this point we are therefore in line with the report regarding requests for the DNA of people who have been acquitted or discharged.
V této souvislosti jsme proto zajedno se stanoviskem zprávy, pokud jde o žádosti o DNA lidí, kteří byli zproštěni obvinění nebo propuštěni.
EnglishWe have lifted immunity - for criminal cases in courts - from 35 people, and so far half of them have been acquitted and the cases have been closed.
Zbavili jsme takto imunity 35 lidí, s nimiž bylo vedeno trestní řízení, přičemž polovina z nich byla již zproštěna viny a případy uzavřeny.
EnglishHowever, it should also be noted that in this instance, Siemens was acquitted in the case in the first ruling of the Criminal Court of Madrid issued on 22 June 2006.
Mělo by se však také konstatovat, že Siemens byl v tomto případě zproštěn viny ve věci, jež byla předmětem prvního rozsudku madridského trestního soudu vydaného dne 22. června 2006.
EnglishIn Hungary, a few days ago, a police chief constable who had made a racist statement was acquitted and then reinstated after reference was made to a supposed internal investigation.
V Maďarsku byl před několika dny policejní velitel, který pronesl rasistické prohlášení, zproštěn obvinění a dosazen zpět do funkce s odkazem na údajné interní šetření.