Engelsk-tjekkisk oversættelse af "alleviation"

EN

"alleviation" tjekkisk oversættelse

volume_up
alleviation {substantiv}

EN alleviation
volume_up
{substantiv}

She told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Pověděla nám o úspěchu našeho programu Erasmus Mundus a programu na zmírnění chudoby.
Biodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
Ztráta biologické rozmanitosti, jak bylo již zmíněno, není pro zmírnění chudoby novou hrozbou.
Secondly, we must target our alleviation efforts on the worst-hit segments of the fleet.
Zadruhé musíme naše úsilí o zmírnění dopadů zaměřit na nejhůře zasažené segmenty flotily.

Synonymer (engelsk) for "alleviation":

alleviation

Eksempelsætninger "alleviation" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe fight for poverty alleviation and development, as well as food security, is high on the Commission's agenda.
Komise má boj s chudobou, rozvoj a bezpečnost potravin vysoko ve své agendě.
EnglishLet me first thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for the report, which embraces numerous areas such as climate change, poverty alleviation and development.
Nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za zprávu, jež zahrnuje řadu oblastí jako změna klimatu, boj s chudobou a rozvoj.