Engelsk-tjekkisk oversættelse af "appointed"

EN

"appointed" tjekkisk oversættelse

EN appointed
volume_up
{adjektiv}

appointed (også: constituted, designated, named, instituted)
However, will the newly appointed High Representative for Foreign Affairs and Security Policy do this?
Učiní tak nicméně nově jmenovaný vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?
Is it your wish that we should have these commitments by next year, or that women should have been appointed by next year?
Chcete mít do příštího roku pouze ty závazky, nebo chcete, aby byly do příštího roku ženy jmenovány?
Moreover, I hope that the newly appointed head of the transitional government in Libya will soon be visiting us here in Europe.
Navíc doufám, že nově jmenovaný předseda přechodné vlády v Libyi brzy zavítá na návštěvu k nám do Evropy.
appointed (også: defined, diagnosed, given, set)
appointed (også: designated, given, identified, intended)
volume_up
určený {adj. m}
appointed
volume_up
ustavený {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "appointed":

appointed

Eksempelsætninger "appointed" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMr Gilles de Kerchove is appointed the new EU Counter-Terrorism Coordinator.
Gilles de Kerchove je jmenován novým evropským koordinátorem boje proti terorismu.
EnglishThree years ago, a special parliamentary commission was appointed on Guantánamo.
Před třemi lety byla jmenována zvláštní parlamentní komise pro Guantánamo.
EnglishWe have appointed a Functional Airspace Blocks (FAB) coordinator, of course.
Jmenovali jsme samozřejmě koordinátora funkčních bloků vzdušného prostoru.
EnglishAction has been taken, however, with a view to holding elections at the appointed time.
Je potřebné podniknout kroky s cílem uskutečnit volby ve stanoveném termínu.
EnglishHe appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
Za premiéra určil slušného muže, mezinárodního státního úředníka sídlícího v Egyptě.
EnglishThat is why the appointed place was Luxemburgplein right next to the entrance to Parliament.
Proto se demonstrace měla konat na Luxemburgplein přímo u vchodu do Parlamentu.
EnglishMr Santer is formally appointed as next president of the European Commission.
Jacques Santer je formálně jmenován příštím předsedou Evropské komise.
EnglishI asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
Má otázka se týkala Cathy Ashtonové, vysoké představitelky, jež byla jmenována minulý týden.
EnglishMost of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.
Většině z nich vládnou guvernéři jmenovaní například anglickou královnou.
EnglishThe new Commission, appointed in December 1976 with Mr Jenkins as its president, takes office.
Nová Komise jmenovaná v prosinci 1976 v čele s Royem Jenkinsem se ujímá funkce.
EnglishFirst, he was appointed as an advisor to the Prime Minister of France, Jacques Chaban-Delmas.
Nejprve byl jmenován poradcem francouzského premiéra Jacquese Chaban-Delmase.
EnglishSince the election, its parliament has elected - or appointed - a committee on human rights.
Po volbách místní parlament zvolil - nebo dosadil - výbor pro lidská práva.
EnglishYou may remember, of course, the precedent of Commissioners appointed after recent enlargements.
Jistě si vzpomínáte na precedens jmenování komisařů po nedávných rozšířeních.
EnglishTo date, the representative of the non-attached Members has still not been appointed.
Žádný zástupce nezařazených poslanců však doposud nebyl jmenován.
EnglishPhilippe Maystadt is appointed president of the European Investment Bank.
Předsedou Evropské investiční banky je jmenován Philippe Maystadt.
EnglishA Deputy Prime Minister has been appointed to ensure the overall coordination of the process.
Byl jmenován zástupce předsedy vlády, aby zajistil všeobecnou koordinaci tohoto procesu.
EnglishHe is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
V tomto pobuřujícím podvodu jedná jako samozvaný zprostředkovatel.
EnglishWe have a newly-appointed President for the new Commission, but when will we have this new Commission?
Máme nově jmenovaného předsedu nové Komise, avšak kdy budeme mít novou Komisi?
EnglishThe Secretary General of the Union for the Mediterranean has recently been appointed.
Nedávno byl jmenován generální tajemník Unie pro Středomoří.
EnglishThe army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Armáda sousední Etiopie se prohlásila za jejich ochránce.