Engelsk-tjekkisk oversættelse af "arresting"

EN

"arresting" tjekkisk oversættelse

volume_up
arresting {substantiv}
volume_up
arrest {substantiv}

EN arresting
volume_up
{substantiv}

arresting

Eksempelsætninger "arresting" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Lukašenko regime responded to all opposition events by arresting the activists.
Na všechny aktivity opozice reagoval Lukašenkův režim zatýkáním aktivistů.
EnglishIt is not merely a matter of arresting criminals; it is about dealing with them afterwards.
Není to pouze záležitost zatýkání zločinců; je to o následném vypořádávání se s nimi.
EnglishTurkey must finally put an end to the practice of arresting journalists who are critical of the regime.
Turecko musí konečně přestat s neustálým zatýkáním novinářů, kteří se o režimu vyjadřují kriticky.
EnglishArresting the opposition is an even stronger signal.
Věznění opozice je ještě silnějším signálem.
EnglishThis was followed by a round-up of Roma, instead of arresting those who set fire to the Romany camps in Italy.
Následně, místo toho, aby byly zatčeny osoby zodpovědné za podpálení romských osad v Itálii, došlo k zátahům na Romy.
EnglishUsing force and arresting opposition representatives do not provide any means at all of resolving political conflicts.
Použití síly a zatýkání představitelů opozice nejsou v žádném případě prostředky řešení politických konfliktů.
EnglishThe Chinese Government must not misuse the 2008 Olympic Games by arresting dissidents, journalists and human rights activists.
Čínská vláda nesmí v roce 2008 zneužívat olympijské hry k zatýkání disidentů, novinářů a bojovníků za lidská práva.
EnglishHe has ordered his police to break up peaceful demonstrations and, having released political prisoners, he is now re-arresting them.
Nařídil své policii, aby rozehnala pokojné demonstrace, a poté, co propustil politické vězně, je nyní opět znovu zatýká.
English(PL) Mr President, Bangladesh's caretaker government, supported by the army, is arresting thousands of people, among them members of the opposition.
(PL) Pane předsedající, prozatímní vláda Bangladéše, podporovaná armádou, zatýká tisíce lidí, mezi nimi také členy opozice.
EnglishRather, on the contrary, the Chinese regime keeps arresting more and more people in order to prevent potential demonstrations during the Olympic Games.
Je tomu spíše naopak, čínský režim zatýká stále více osob, aby tak zabránil případným demonstracím v průběhu olympijských her.
EnglishWe must put pressure on the Zimbabwean government to lift their restrictions on aid organisations and stop arresting human rights activists.
Musíme na zimbabwskou vládu vyvinout nátlak, aby zrušila omezení pro humanitární organizace a zastavila zatýkání aktivistů za lidská práva.
EnglishInstead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
Místo toho se ale zdá, že čínská vláda je rozhodnuta zamést porušování lidských práv pod koberec, což dává najevo zatýkáním aktivistů a osob protestujících proti této politice.
EnglishIn an era of globalisation, when the economies of individual countries are closely interlinked, international cooperation aimed at arresting the crisis must be a priority.
V éře globalizace, kdy jsou jednotlivá národní hospodářství úzce propojena, musí být prioritou mezinárodní spolupráce na ukončení krize.
EnglishWe cannot allow a democratic member of the European Union to behave undemocratically, arresting people at will and using public institutions to carry out personal vendettas.
Nemůžeme dovolit, aby se demokratický člen Evropské unie choval nedemokraticky, zatýkal lidi podle své vůle a využíval veřejných institucí k vykonávání osobních odvet.