Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to compose"

EN

"to compose" tjekkisk oversættelse

EN to compose
volume_up
[composed|composed] {verbum}

1. generel

to compose
to compose (også: to list, to write up, to indite, to writeup)
to compose (også: to fold, to pile up)
I think Yamaha does a really good job of teaching us how to compose.
Myslím si, že Yamaha dělá skvělou práci v tom, jak nás učí skládat.
And then what happens is, sometimes I absolutely can't draw or I can't compose at all, and then it's like there's too much on your mind.
A pak se stane, že prostě vůbec nemůžu kreslit nebo skládat a někdy toho je zase hrozně moc.
to compose (også: to deposit, to fold, to furl, to confect)
to compose (også: to adapt, to adjust, to alter, to customize)

2. "oneself"

to compose
to compose (også: to settle down, to chill out, quiet down)
volume_up
uklidnit se {refl.vb.}

3. print

to compose

Eksempelsætninger "to compose" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShortcut KeyDefinitionActioncComposeAllows you to composea new message.
kPřejít na novější konverzaciOtevře novější konverzaci nebo na ni přesune kurzor.
EnglishThey sing for love, they dance for love, they compose poems and stories about love.
Zpívají pro lásku, tancují pro lásku, skládají básně a příběhy o lásce.
EnglishClick Create Mail to compose a new message.
Chcete-li napsat novou zprávu, klepněte na tlačítko Vytvořit poštu.
EnglishSpelling is checked continuously as you compose an email.
Pravopis se kontroluje souběžně s psaním e-mailu.
EnglishOpen your email program, compose a new message, and attach the movie you just saved before sending it.
Spusťte program pro práci s e-maily, vytvořte novou zprávu a před jejím odesláním připojte film, který jste právě uložili.
EnglishUse the plain text editor to compose messages
Vytváret zprávy použitím editoru prostého textu
EnglishRead and compose email when you're offline.
E-maily můžete číst a psát i v offline režimu.
EnglishUse the HTML editor to compose messages
Vytváret zprávy použitím editoru HTML
EnglishA team of legal writers monitor the legislative developments and compose factsheets following a standardised template.
Vývoj legislativy sleduje tým právně erudovaných redaktorů, který vypracovává informační listy podle standardizovaného modelu.
EnglishAs I compose this question, I am also thinking of Kosovo, in the hope that we may find a peaceful, European solution to the difficult situation there.
V době psaní těchto řádků myslím také na Kosovo a doufám, že najdeme mírové evropské řešení této obtížné situace.
EnglishNetscape Plain Text Compose
EnglishCompose a new mail message
EnglishCompose a new email
EnglishYou can then read and compose messages offline (not connected to the Internet) without incurring phone charges or tying up your phone line.
V režimu offline (bez připojení k Internetu) pak můžete číst a vytvářet zprávy bez dalších telefonních poplatků a bez obsazené telefonní linky.
EnglishHow do I compose?
EnglishNetscape Compose
EnglishCompose Message
EnglishCompose Message
EnglishIf you click the Use Gmail button, Gmail's compose window will open the next time you click a hyperlinked email address on a page.
Kliknete-li na tlačítko Použít Gmail a později na nějaké stránce kliknete na hypertextový odkaz s e-mailovou adresou, otevře se okno pro napsání nové zprávy v Gmailu.