Engelsk-tjekkisk oversættelse af "compulsion"

EN

"compulsion" tjekkisk oversættelse

volume_up
compulsion {substantiv}
EN

compulsion {substantiv}

volume_up
compulsion (også: constraint, force)
We believe in cooperation rather than compulsion; and therefore we voted against this report.
Věříme spíš ve spolupráci než v donucení; a proto jsme hlasovali proti této zprávě.
Dalším krokem je pochopitelně donucení.
compulsion (også: coercion)
compulsion (også: impulse, urge, impulsion)
compulsion (også: constraint)

Synonymer (engelsk) for "compulsion":

compulsion

Eksempelsætninger "compulsion" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShould we not be referring instead to economic compulsion and force?
Neměli bychom místo nich spíše používat pojmy "hospodářský nátlak a donucování"?
EnglishSecond point is that persuasion is often better than compulsion.
Druhým poučením je, že přesvědčivost je mnohdy lepší než povinnost.
EnglishEmploying compulsion in this situation is completely unacceptable.
Zavádění povinnosti je v tomto případě zcela nepřijatelné.
EnglishNo element of EU policy has ever involved quotas or compulsion on national acceptance of migrants.
Žádná politika EU nikdy nezahrnovala žádné kvóty nebo povinnost týkající se toho, kolik migrantů má která země přijmout.
EnglishThe situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Situace žebrajícího Roma může naplňovat kritéria obchodování s lidmi, pokud je organizované a konané pod nátlakem.
EnglishIt must never be a matter of compulsion.
V žádném případě nemůže být vynutitelná.
English(ES) Mr President, I have no doubt that the legal procedures have been followed correctly; with a minimum of compulsion shall we say.
(ES) Pane předsedající, nemám pochyb o tom, že byly zákonné postupy správně dodrženy; řekněme s minimálním donucením.
EnglishI hope that you will respect the values of the best sort of Nordic democracy: not through compulsion but through cooperation.
Doufám, že budete respektovat ty nejlepší hodnoty severské demokracie, ovšem nikoli pod nátlakem, nýbrž na základě spolupráce.
EnglishIt is right therefore to reiterate yet again that there will be no compulsion on Member States to introduce them on their national networks.
Proto je správné znovu zopakovat, že na členské státy nebude vyvíjen žádný nátlak, aby je na své silniční sítě zavedly.
EnglishThe results we want can only be achieved by common goals, common interests, common collaboration and compulsion to achieve the goals.
Výsledky, kterých chceme dosáhnout, lze dosáhnout společnými cíli, společnými zájmy, spoluprací a nutností těchto cílů dosáhnout.
EnglishSo what we have to do is, by collaboration, cooperation, conviction and persuasion, try and get things moving ahead - but we cannot do it by compulsion.
Musíme se tedy snažit, abychom součinností, spoluprácí, přesvědčováním a domlouváním znovu uvedli věci do pohybu - nesmíme však použít nátlak.