Engelsk-tjekkisk oversættelse af "cook"

EN

"cook" tjekkisk oversættelse

volume_up
cook {substantiv}
CS

EN cook
volume_up
{substantiv}

cook
I was lucky enough that my father was a fantastic cook.
Měl jsem štěstí, že otec byl fantastický kuchař.
(Laughter) And no, he didn't cook the fish, and he's not a chef, at least in the way that you and I understand it.
(Smích) A ne, on tu rybu nevařil, vůbec to není kuchař. Aspoň ne v tom smyslu jak to slovo chápeme.
(FR) Mr President, President Mitterrand used to say that there were two ways of doing politics: the clerks' way and the cooks' way.
(FR) Pane předsedo, prezident Mitterrand říkával, že jsou dva způsoby, jak dělat politiku: jako úředník a jako kuchař.

Synonymer (engelsk) for "cook":

cook

Eksempelsætninger "cook" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI must tell you, Mr Cook, that I do not agree when it is said that we have lost our ideals.
Musím vám říci, pane Cooku, že nesouhlasím s tím, když se říká, že jsme ztratili své ideály.
EnglishWe used to cook; now we just add water, or a little bit of an egg if you're making a cake or something.
Dříve jsme vařívali. ~~~ Dnes jen přidáme vodu, vajíčko, pokud pečete koláč nebo tak něco.
EnglishI have a quote that I like by a morphologist, 1917, Theodore Cook, who said, "Beauty connotes humanity.
Mám oblíbený citát z roku 1970 od morfologa Theodora Cooka, jenž řekl: "Krása znamená lidství.
EnglishAnd yet, in the world, there are so many people who still heat the water on fire, and they cook their food on fire.
Avšak na světě je také mnoho lidí, kteří stále ohřívají vodu na ohni a na ohni si také vaří.
EnglishSheepmeat consumption is in decline, as some feel it is too expensive and difficult to cook.
Spotřeba skopového masa klesá, neboť některým lidem se zdá, že je příliš drahé a jeho kuchyňská úprava příliš náročná.
EnglishLocal Balinese women cook the food on sawdust burners using secrets that only their grandmothers know.
Místní balijské ženy vaří jídlo na pilinových hořácích a používají tajemství, které znaly jen jejich babičky.
EnglishHow will you cook your chicken now? (Applause) Shree Bose: Hi everyone.
Jak budete vaše kuře připravovat teď?
EnglishSoy, parsley, garlic, grapes, berries; I could go home and cook a tasty meal using these ingredients.
Sója, petržel, česnek, hroznové víno, bobulovité plody; mohl bych jít domů a připravit výborné jídlo z těchto ingrediencí.
EnglishIn connection with COP 15, for example, there was mention of the Cook Islands - an island group in the Pacific.
V souvislosti s konferencí OSN o změně klimatu byly například zmíněny Cookovy ostrovy - skupina ostrovů v Tichém oceánu.
EnglishCraving some classic rock to cook by?
Toužíte si při vaření pustit nějaký klasický rock?
EnglishEvery family had a cook, usually a mom.
V každé rodině někdo vařil, obvykle matku.
EnglishI almost never cook with it.
EnglishAs long as they're non-poisonous to the human body, go out around Chicago sidewalks, take it, blend it, cook it and then have everybody flavor-trip on it at Moto.
Když nebudou pro člověka jedovaté, vydejte se po Chicagských cestičkách, utrhněte, rozmixujte, uvařte a pak udělejte všem chuťovou ukázku v Motu.