Engelsk-tjekkisk oversættelse af "couple"

EN

"couple" tjekkisk oversættelse

volume_up
couple {substantiv}

EN couple
volume_up
{substantiv}

couple (også: pair, dyad)
And there are a couple of sequences in the movie, like these couple of moments I'll show you.
A ve filmu je pár sekvencí, jako těch pár scén, které vám ukážu.
Now there's a couple -- there's a couple of lessons that you can take from this.
Z toho plyne -- z toho plyne pár ponaučení, která si můžete odnést.
(Laughter) On the middle, this guy nested a couple of weeks after the release.
(Smích) Uprostřed, tento kluk zahnízdil pouze pár týdnů po jeho vypuštění.
couple (også: pair, dyad, duad, a couple of)
I do hope that our charming couple do not come crashing to the floor.
Opravdu doufám, že naše okouzlující dvojice neskončí pádem na zem.
To crown it all, Europe is subjected to Franco-German mini-summits where this strange couple Merkel and Sarkozy claim to be showing us the way.
Abychom to završili, Evropa podléhá mini-summitům Francie a Německa, kde tato zvláštní dvojice, paní Merkelová a pan Sarkozy, tvrdí, že nám ukáží cestu.
couple
volume_up
manželé {m/f fl}
A growing number of divorces affects mixed couples, that is, couples in which the spouses are of a different nationality.
Nárůst rozvodů postihuje smíšené páry, tedy páry, kde mají manželé rozdílnou státní příslušnost.
We know, for example, of reports of married couples who were forced into divorcing because they belonged to different classes.
Víme například o manželských párech, které byly donuceny k rozvodu, protože manželé patřili k různým společenským třídám.
An increase in the number of married couples in the EU where the spouses are nationals of different EU or non-EU countries has been noted.
Je zaznamenáván nárůst počtu manželských párů v EU, kde jsou manželé státními příslušníky různých členských států EU, nebo zemí mimo EU.

Eksempelsætninger "couple" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut an incident that happened a couple of years ago gave me a new perspective.
Ale příhoda, která se mi před několika lety stala mi dodala nový pohled na věc.
EnglishLet me touch, also, on a couple of the specific issues about which I was asked.
Dovolte mi také zmínit se o několika konkrétních věcech, na které jsem byla tázána.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Zatím ještě čekáme na konečné výsledky, které budou známy do několika týdnů.
EnglishAnd the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
Na prvním projektu jsme pracovali před několika lety v Zaragoze ve Španělsku.
EnglishI should like to add a couple of words about the results of our efforts this year.
Chtěl bych připojit několik poznámek o výsledcích našeho úsilí za tento rok.
EnglishAllow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
Dovolte, abych v tomto úvodním prohlášení na závěr uvedl několik poznámek.
English. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
autor. - Paní předsedající, chci uvést několik důležitých a zásadních bodů.
EnglishWe heard the good news that you will be going to Georgia for a couple of days tomorrow.
Slyšeli jsme dobré zprávy, že totiž zítra odjíždíte na několik dní do Gruzie.
EnglishA couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Před několika lety nám říkali, že naše děti nebudou vědět, co je to sníh.
EnglishI will just run through a couple of elements that were raised in the debate.
Chci pouze rychle zmínit několik bodů, které byly zmíněny během rozpravy.
EnglishNo more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Mezi odebráním a transplantací nesmí uplynout více než několik hodin.
EnglishA couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
Před několika lety jsme hovořili o zóně míru, stability a prosperity.
EnglishIt is better for us to do a couple of things well than to half-do everything.
Pro nás je lepší udělat několik věcí pořádně, než udělat vše jen napůl.
EnglishAnd I want to illustrate that by telling a couple of stories about that transformation.
A chtěl bych to ilustrovat vyprávěním několika příběhů o těchto proměnách.
EnglishA couple of years ago, Broward County, Florida, banned running at recess.
Před několika lety, v regionu Broward ve státe Florida, zakázali běhání o přestávkách.
EnglishAnd having thought about this a little bit, I see a couple different possibilities.
A když se nad tím trochu zamyslím, napadá mě několik různých možností.
EnglishI should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
Rád bych řekl několik věcí ke své zprávě o monitorování lodního provozu.
EnglishI myself have been to Ireland on a couple of occasions to talk directly to the fishermen.
Já osobně jsem několikrát navštívil Irsko, abych se zúčastnil diskusí přímo s rybáři.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Dovolte mi prosím, abych objasnil několik bodů, které vyvolaly rozpory.
EnglishLet the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Nechte systém běžet několik hodin a reklamy by se měly začít zobrazovat.