Engelsk-tjekkisk oversættelse af "deserted"

EN

"deserted" tjekkisk oversættelse

volume_up
desert {substantiv}

EN deserted
volume_up
{adjektiv}

deserted (også: abandoned, dead, derelict, desolate)
Otherwise not only individual areas but also entire valleys in Europe will soon be deserted.
Jinak nebudou v Evropě opuštěny pouze jednotlivé oblasti, ale také celá údolí.
deserted (også: barren, desolate, howling, stark)
volume_up
pustý {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "deserted":

deserted
desert

Eksempelsætninger "deserted" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI 'deserted before dessert', only to find the debate had been cancelled.
Odešla jsem "před dezertem", jen abych potom zjistila, že rozprava byla zrušena.
EnglishHalf of them deserted to go look for gold.
Polovina z nich dezertovala, aby mohla jít hledat zlato.
EnglishThe country's capital, Mogadishu, is deserted.
EnglishLater Russia admitted that the soldier himself had in fact deserted, but the black propaganda had already done its damage.
Později Rusko připustilo, že voják ve skutečnosti sám dezertoval, avšak očerňující propaganda již stihla napáchat škody.
EnglishThe aim of the action was to help the deserted families in Darfur; the children - orphans - would be looked after by foster parents in Europe.
Záměrem akce bylo pomoci opuštěným rodinám z Dárfúru, aby se o děti - sirotky postarali pěstouni v Evropě.
EnglishIt is time to prioritise family farming and the countryside - which is becoming more and more deserted - as well as regional produce and native species.
Je čas udělit prioritu rodinným zemědělským firmám na venkově - který lidé stále častěji opouštějí - a regionální produkci a původním druhům.
EnglishDespite everything, however, our manufacturing base is packing up and pulling out, leaving behind it millions of unemployed, tracts of industrial wasteland and a deserted countryside.
Navzdory všemu se však naše výrobní základna balí a stěhuje pryč, přičemž za sebou nechává miliony nezaměstnaných, lány průmyslové pustiny a vylidněný venkov.
EnglishIn regard to this question, you want to reply to this deserted Chamber that it should vote on the basis of those who were given the floor and not those who wanted to express an independent view!
Pokud jde o tuto otázku, měl byste říct této vyprázdněné sněmovně, že hlasuje na základě toho, kdo dostal slovo, a ne toho, kdo chtěl vyjádřit nezávislý názor!