Engelsk-tjekkisk oversættelse af "designating"

EN

"designating" tjekkisk oversættelse

volume_up
design {substantiv}

EN designating
volume_up
{adjektiv}

designating (også: indicating, denotational, denoting)

Eksempelsætninger "designating" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am in favour of designating 2010 as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Souhlasím s vyhlášením roku 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
EnglishThe Parliament and the Council adopt a decision designating 2001 as the European Year of Languages.
Evropský parlament a Rada rozhodují o tom, že rok 2001 bude vyhlášen Evropským rokem jazyků.
EnglishThe negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones.
Sjednaný text této smlouvy o volném obchodu uvádí možnost navržení vnějších výrobních zón.
EnglishBy designating a European Year of Roma Integration, we would help raise awareness about this community's problems.
Vyhlášením Evropského roku začleňování Romů bychom pomohli zlepšit informovanost o problémech této komunity.
EnglishI appeal for investing in science and designating climate change as an important priority for all EU scientific programmes.
Vyzývám k investicím do vědy a k tomu, aby byla změna klimatu označena za významnou prioritu ve všech vědeckých programech EU.
EnglishWe cannot simply draw lines on maps designating vast areas of inshore waters as MPAs or for renewable energy.
Nemůžeme jednoduše do map nakreslit čáry vyznačující rozlehlé oblasti pobřežních vod jako mořské chráněné oblasti či jako oblasti pro obnovitelnou energii.
EnglishI am positive that the Commission report will assess the effects of a possible system for designating origin, so that the legislators can make a sound decision at a future point.
Souhlasím s tím, aby zpráva Komise obsahovala posouzení dopadů možného systému označovaní původu, aby mohli zákonodárci v budoucnu učinit jasné rozhodnutí.