Engelsk-tjekkisk oversættelse af "downright"

EN

"downright" tjekkisk oversættelse

CS

EN downright
volume_up
{adjektiv}

downright (også: absolute, clean, complete, crashing)
volume_up
naprostý {adj. m}
Je to podvod, naprostý podvod.
downright (også: clean-handed, fair, frank, honest)
volume_up
poctivý {adj. m}
downright (også: direct, forthright, frank, frontal)
volume_up
přímý {adj. m}
downright (også: rendered)
downright (også: patent, discharged, open and shut)

Synonymer (engelsk) for "downright":

downright

Eksempelsætninger "downright" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
Na školním vysvědčení by tato čísla byla vykládána jako selhání, naprosté selhání.
EnglishEvery government of Bangladesh has failed to act and this is a downright disgrace.
Žádná z bangladéšských vlád nedokázala zasáhnout, a to je opravdu ostudné.
EnglishThe average income is an indicator based on implausible, if not downright false, figures.
Průměrná mzda je údaj z oblasti čísel nepravděpodobných, ne-li přímo lživých.
EnglishI find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
Považuji za otřesné, aby se ke mně někdo choval tímto otevřeně agresivním způsobem.
EnglishAs far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Avšak co se týče kabotáže, je tento návrh naprostým zklamáním.
EnglishThirteen per cent is not only an unlucky number, it is a downright disgrace.
Třináct procent není jen nešťastné číslo, je to naprostá ostuda.
EnglishIt is downright absurd that carcinogenic substances are allowed to get into the hands of children.
Je přímo absurdní, že je dovoleno, aby se karcinogenní látky dostaly do rukou dětí.
EnglishThese statements are downright loathsome, and I take the view that this cannot be without consequences.
Tyto výroky jsou naprosto odporné a podle mého názoru je nemůžeme nechat bez odezvy.
EnglishI find it downright shocking that Parliament has gone along with such a rose-tinted approach.
Považují za naprosto šokující, že Parlament souhlasil s takovým optimisticky laděným přístupem.
EnglishTo give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
Dát členským státům peníze na to, aby řídily své vlastní nedostatky, by bylo čirým šílenstvím.
EnglishMr President, Commissioner Malmström's proposal concerning Schengen is a downright pathetic move.
Pane předsedající, návrh komisařky Malmströmové týkající se schengenského systému je přímo ubohý.
EnglishThese proposals are downright unfair, to say the very least.
Tyto návrhy jsou , mírně řečeno, vyloženě nespravedlivé.
EnglishStrasbourg is presumably a difficult destination to reach, and downright impossible in exceptional circumstances.
Zdá se, že Štrasburk je obtížně dostupný, a za mimořádných okolností se tam nelze dostat vůbec.
EnglishThis is a very disturbing and downright scandalous situation.
To je velmi znepokojivá a zcela skandální situace.
EnglishYet it is downright alarming that, to date, 82% of these resources have ended up in Europe and just 1.6% in Africa.
Je však naprosto alarmující, že dosud 82 % těchto zdrojů skončilo v Evropě a jen 1,6 % v Africe.
EnglishNow some of you might actually right now be thinking, It's downright crazy to have 10 TEDTalks summarized into just six words.
Ale někteří z vás byi teď namítli, že je naprosto šílené shrnout 10 přednášek do 6 slov.
EnglishAnd, in fact, can sometimes feel downright paranormal.
A někdy nám může připadat takřka paranormální.
EnglishIt is downright negligent if someone omits a Schengen Information System check to make the work easier.
Pokud si někdo ulehčuje práci tím, že neověřuje údaje v Schengenském informačním systému, jeho to vyložená nedbalost.
EnglishIt will now be much more difficult for imported goods to bear misleading or downright false indications of origin.
Nyní bude mnohem obtížnější, aby dovážené zboží neobsahovalo zavádějící či přímo nepravdivé označení původu.
EnglishThis is a bizarre and downright scandalous situation.
Jde o podivnou a přímo ostudnou situaci.