Engelsk-tjekkisk oversættelse af "encounter"

EN

"encounter" tjekkisk oversættelse

volume_up
encounter {substantiv}

EN encounter
volume_up
{substantiv}

encounter (også: appointment, gathering, meeting, meet)
Close encounter two: Brookline, Massachusetts, 1984.
Blízké setkání druhé: Brookline, Massachusetts, 1984.
There was a very sick orangutan baby, my first encounter.
Byl to velmi nemocný orangutánek, mé první setkání.
Close encounter four: the Algarve, Portugal, 1991.
Blízké setkání čtvrté: Algarve, Portugalsko, 1991.
encounter (også: duel, joust)

Eksempelsætninger "encounter" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Pokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.
EnglishI would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
Chtěl bych poukázat na některé myšlenky, které nás při čtení této zprávy napadají.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Ženy ve starých i nových členských státech se setkávají s rozdíly v hodinových mzdách.
EnglishDo we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
Víme, jak často se adoptivní rodiče setkávají s problémy a o jaké problémy se jedná?
EnglishChildren who encounter violence at home are, in a sense, also its victims.
Děti, které jsou doma konfrontovány s násilím, jsou v jistém smyslu také jeho oběťmi.
EnglishYou might encounter some issues when installing Microsoft Security Essentials.
Při instalaci programu Microsoft Security Essentials se můžete setkat s určitými problémy.
EnglishIt was here that I had my first encounter with what I call the "representative foreigner."
Právě tady jsem se poprvé setkala s tím, čemu říkám "reprezentativní cizinec".
EnglishAlthough we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
Přestože jsme se setkali s překážkami, bude konečný výsledek uspokojivý.
EnglishSMEs encounter difficulties in obtaining access to funding and the market.
Malé a střední podniky se setkávají s potížemi při získávání přístupu k financování a trhu.
EnglishPrinters you encounter on store shelves are usually grouped into three categories.
Tiskárny v nabídce obchodů se obvykle dělí do tří kategorií.
EnglishA company may encounter financial difficulties for a number of reasons.
Společnost se může dostat do finančních potíží z celé řady příčin.
EnglishHere are the most common print options you'll encounter and what they mean:
Následující seznam obsahuje nejběžnější možnosti tisku, s nimiž se můžete setkat, a jejich význam:
EnglishThe level of social exclusion that Roma encounter in childhood is compounded as they grow into adults.
Míra sociálního vyloučení Romů v dětství se jejich přechodem do dospělosti násobí.
EnglishOn paper, we encounter one SME initiative after another.
Na papíře se setkáváme s jednou iniciativou pro malé a střední podniky za druhou.
EnglishThis list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
Následující seznam vysvětlení by vám měl pomoci pochopit, proč k těmto nesrovnalostem dochází.
EnglishTherefore, their request did not encounter any legal obstacle.
Z toho důvodu se jejich požadavek nesetkal s jakoukoli právní překážkou.
EnglishThey're preparing themselves for the kind of world they will encounter on the other side of the womb.
Připravuje se na svět, kterému bude muset čelit na druhé straně dělohy.
EnglishConsumers and businesses encounter obstacles in relation to the differences in market conditions.
Spotřebitelé a podniky narážejí na překážky v souvislosti s rozdílnými obchodními podmínkami.
EnglishI must tell you that I encounter these sorts of arguments every single day in my bilateral relations.
Dlužno podotknout, že se s tímto druhem argumentů v dvoustranných vztazích setkávám každý den.
EnglishIf you encounter any problems while you have a Labs feature enabled, here are some things you can do:
Sdělte nám svůj názor – Odpovězte na pět krátkých otázek o vašich zkušenostech s centrem nápovědy.