Engelsk-tjekkisk oversættelse af "forthright"

EN

"forthright" tjekkisk oversættelse

EN forthright
volume_up
{adjektiv}

forthright (også: direct, downright, frank, frontal)
volume_up
přímý {adj. m}

Eksempelsætninger "forthright" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishUkraine must make a forthright decision to follow the pro-Western direction and follow it consistently.
Ukrajina musí sama udělat přímé rozhodnutí pokračovat v prozápadní orientaci a pokračovat v ní důsledně.
EnglishThe Commission should be more forthright about its intentions on this subject coming up to the referendum on the Reform Treaty.
Komise by měla otevřeněji hovořit o svých úmyslech v této věci tím spíše, že se blíží referendum o Reformní smlouvě.
EnglishThis discrimination against persons with disabilities requires forthright dialogue, regardless of the economics between the EU and China.
Tato diskriminace vůči lidem s postižením si vyžaduje otevřený dialog bez ohledu na ekonomické vztahy mezi EU a Čínou.
Englishwith forthright vigor