Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to get ahead"

EN

"to get ahead" tjekkisk oversættelse

CS

EN to get ahead
volume_up
{verbum}

to get ahead (også: to get through, to succeed, to bring it off)

Lignende oversættelser "to get ahead" på tjekkisk

to get verbum
ahead adverbium
ahead

Eksempelsætninger "to get ahead" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is more difficult for women to get ahead in their profession.
Ženy obtížněji postupují ve svém povolání.
EnglishYou have to plan ahead to get to the top.
Musíte plánovat, jak se dostat až nahoru.
EnglishWe need each other to get ahead."
Potřebujeme jeden druhého, abychom šli kupředu."
EnglishWe need both of them to get ahead.
EnglishMany Roma - and therefore many children - live in abject poverty, are not integrated and have little or no opportunity to get ahead in our society.
Mnoho Romů - a tedy mnoho dětí - žije v nejhlubší chudobě a není integrováno a má malou nebo žádnou možnost zařadit se do naší společnosti.
Englishto get ahead of
EnglishSo what we have to do is, by collaboration, cooperation, conviction and persuasion, try and get things moving ahead - but we cannot do it by compulsion.
Musíme se tedy snažit, abychom součinností, spoluprácí, přesvědčováním a domlouváním znovu uvedli věci do pohybu - nesmíme však použít nátlak.
EnglishReally implementing this properly and honestly will enable us to get ahead, and will undoubtedly mean that the economy does not cause us such great problems over the next year.
Její řádná a poctivá realizace nám umožní získat náskok a nepochybně zmenší riziko hospodářských problémů v příštím roce.
EnglishFor me and many others, this has actually been a question of a genuine concern about the future, a concern about how we are to get through the years ahead and the coming decade.
Pro mě a pro mnohé jiné to skutečně byla otázka opravdové obavy o budoucnost, obavy, jak se nám podaří překonat následující roky a příští desetiletí.
EnglishAnd that gives me great hope, really, in saying that I do believe that there is a path ahead to get us to start thinking about priorities, and saying, what is the important thing in the world?
A do mi dává velkou naději, v tom, že opravdu věřím, že existuje cesta vpřed, můžeme tak začít přemýšlet o prioritách. A říct tak, co je ve světě důležité?