Engelsk-tjekkisk oversættelse af "glaring"

EN

"glaring" tjekkisk oversættelse

volume_up
glare {substantiv}
CS

EN glaring
volume_up
{adjektiv}

Eksempelsætninger "glaring" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishProstitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Prostituce a obchod s lidskými orgány jsou toho nejkřiklavějšími příklady.
EnglishHowever, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Nicméně je v evropských plánech očividná mezera, a to investice.
EnglishLights glaring in off the street, ~~~ and we had to hire a security guard and all these things.
Světla ozařovala ulici a museli jsme si najmout bezpečnostní ochranku atd.
EnglishThe aim of the EU’s social policy is to correct the most glaring inequalities in European society.
Cílem sociální politiky EU je napravit nejvýraznější nerovnosti v evropské společnosti.
EnglishThe international community cannot remain indifferent towards these glaring acts of violence in Somalia.
Mezinárodní společenství nemůže nečinně přihlížet těmto hrozným násilnostem v Somálsku.
English(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
(PT) Toto usnesení odhaluje do očí bijící nedostatky evropských politik týkajících se energetiky.
EnglishOne of the glaring shortcomings comes from the EU presidency.
Jeden z výrazných nedostatků souvisí s předsednictvím EU.
EnglishThe report by my fellow Member, Mrs Paliadeli, whom I would also like to congratulate, is a glaring example.
Zpráva mé kolegyně paní Paliadeliové, které bych chtěl rovněž poblahopřát, je zářným příkladem.
EnglishThe negative impact of ship dismantling is particularly glaring.
Negativní následky demontáže lodí jsou do očí bijící.
EnglishWe can see the glaring necessity to get humanitarian aid there, and yet we cannot get it there.
Vidíme do očí bijící nutnost poskytnout humanitární pomoc, ale stále se nám ji do této země nepodařilo dopravit.
EnglishA glaring weakness is the lack of a strong centralised monitoring function of the whole eurozone economy.
Nápadnou slabinou je nedostatek silné centralizované monitorovací funkce celého hospodářství eurozóny.
EnglishHowever, I would like to point out the glaring differences and inequality which have come about under the EGF.
Rád bych nicméně poukázal na markantní odlišnosti a nerovnosti, k nimž v souvislosti s EGF dochází.
EnglishIn Ireland it is particularly glaring, with the growth in our population and, indeed, as a result, overcrowded classrooms.
Mimořádně očividné je to v Irsku, kde roste počet obyvatel, a s tím i skutečně přeplněné třídy.
EnglishA glaring example of this is the trial of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev, the former owners of Yukos.
Do očí bijícím příkladem je proces s Michailem Chodorkovským a Platonem Lebeděvem, bývalými vlastníky Jukosu.
EnglishI am presuming that glaring errors have been made in this regard, and once again, we are finding out that there are loopholes.
Domnívám se, že zde došlo k evidentním chybám a opět zjišťujeme, že zde existují velké mezery.
EnglishThere are particularly glaring examples of this in Germany as a result of the actions taken by the institution called the Jugendamt.
Nejzářivější příklady můžeme spatřit v Německu. Jedná se o rozhodnutí instituce zvané Jugendamt.
EnglishAnother glaring pay inequality lies in sectoral gender segregation, as half of jobs in three sectors are male dominated.
Další do očí bijící nerovnost v platech spočívá v sektorové segregaci, neboť polovině profesí ve třech sektorech dominují muži.
EnglishBut the Union should start in one area of glaring inconsistency which requires little more than ministerial fiat to fix.
Unie by však měla začít u jedné oblasti, z níž čiší nekonzistentní přístup, a jejíž vyřešení vyžaduje jen drobný ministerský úkon.
EnglishBy fearfully concealing the glaring gaps in their budgets, Greece, Latvia and Hungary have shaken confidence in the euro.
Země jako Řecko, Lotyšsko a Maďarsko zásadně otřásly důvěrou v euro v důsledku úzkostlivého skrývání děr zejících v jejich rozpočtech.
EnglishIt is very obvious that Guantánamo is still a glaring symbol of injustice and that its closure is in the interests of the European Union.
Je naprosto očividné, že Guantánamo je stále křiklavým symbolem nespravedlnosti a jeho uzavření je v zájmu Evropské unie.