Engelsk-tjekkisk oversættelse af "hey"

EN

"hey" tjekkisk oversættelse

volume_up
hey {interj.}

EN hey
volume_up
{interjektion}

hey (også: ho, hoy)
volume_up
hej {interj.}
She said, "Hey, JR, your wish is not to save the world, but to change the world."
Ona řekla, "Hej, JR, tvoje přání není o záchraně světa, ale o jeho změně k lepšímu."
Man: Hey! Hey! Hey, get away from JJA: Now, 10 years ago, if we wanted to do that, we'd have to kill a stuntman.
Hej! ~~~ Hej, běž od –- Kdybychom tohle chtěli natočit před deseti lety, museli bychom zabít kaskadéra.
But hey, you’re listening to me. ~~~ So you’ve got that covered.
Ale hej, posloucháte mě, takže tohle máte pokryté.
hey (også: look!, look here!)
volume_up
hele {interj.}
They're going to say, "Hey, maybe it was those guys in payroll that forged those checks."
Řekne: "Hele, možná to byli tihle chlápci z finančního, kdo padělal ty šeky."
And then, one eight-year-old said, "Hey, why wouldn't you want to fly too?"
A pak jedno asi osmileté dítě řeklo: "Hele, proč bys vlastně nechtěla taky lítat?"
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
Začnou si povídat a jeden z nich říká: "Hele, zkoušel už někdo tuhle věc poslouchat?
hey (også: yoo-hoo, halloo, halloa, hollo)
volume_up
haló {interj.}

Eksempelsætninger "hey" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
Ale pozor, podle toho, jak té situaci rozumím, tak opravdu nevidím alternativu.
EnglishHey, I am Michael Shermer, the director of the Skeptics Society, the publisher of "Skeptic" magazine.
Ahoj, jsem Michael Shermer, ředitel Skeptics Society, nakladatele časopisu Skeptic.
EnglishIf they follow protocol, they'll pick up the phone and say, "Hey, do you have the original?"
A to vás dostane do složky dopisů, které ten politik doopravdy čte.
EnglishHey. ~~~ I wanna start today -- talk about the structure of a polypeptide.
Dneska bych chtěl začít povídáním o struktuře polypeptidu.
EnglishThey're taking data, the test scores, and saying to a teacher, "Hey, you caused this amount of increase."
Berou data, výsledky testů, a říkají učiteli: "Podívej, díky tobě se o tolik zlepšili."
EnglishSo at the end of six months of this and nine consecutive polygraphs, they said, "Hey, everything's fine."
A po 6 měsících podobných výslechů a devíti polygafech mi řekli: "Všechno je v pořádku."
EnglishAnd you know, some of my friends have always said, "Hey, you're just paranoid.
Přátelé mi vždy říkali: "Seš pouze paranoidní.
EnglishBut then I stopped because I figured, "Hey, I'm good enough.
A pak jsem přestal, protože jsem zjistil, "Jo, jsem dost dobrý.
EnglishHey presto, thousands of people are invited to be vaccinated.
Tisíce lidí jsou honem vyzýváni k očkování.
EnglishWhen I was in grade two, I won a city-wide speaking competition, but nobody had ever said, "Hey, this kid's a good speaker.
Před dvěma lety jsem byl hodnocen jako nejlepší lektor v masters podnikatelském programu university MIT.
EnglishWhen they have their kids, 2050, they'd better look back at Grandpa and say, "Hey, you gave it a good shot.
Když oni budou mít své děti kolem r. 2050. ~~~ bylo vy dobře, kdyby se ohlédli za dědečkem a řekli si: "Byl jsi opravdu dobrej.
EnglishAnd a message saying, "Hey, it's me.
A zpráva říkající: "Ahoj, to jsem já.
EnglishHey, we live in a very noxious world.
EnglishThey have to check in: "Hey, how's it going?
EnglishNaturally, they blew up a shack, and Caltech, well, then, hey, you go to the Arroyo and really do all your tests in there.
Samozřejmě takhle vyhodili do vzduchu nejdřív kůlnu, pak i institut, a pak, pak prostě jdete do Arroya a všechny svoje pokusy děláte tam.
EnglishGirl in Phone: Hey, where are you?
English"Hey, a guy just found it."
EnglishHey, it's like a slumber party.
EnglishHey, were you on that plane?
EnglishHey, there's another galaxy.