Engelsk-tjekkisk oversættelse af "hinted"

EN

"hinted" tjekkisk oversættelse

volume_up
hint {substantiv}

EN hinted
volume_up
{adjektiv}

hinted

Eksempelsætninger "hinted" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIndeed, this is hinted at in the section on page 16, on fostering competitiveness.
Na to se naráží i v části na str. 16, týkající se podpory konkurenceschopnosti.
EnglishThat is what I believe you hinted at when you asked the question about prices.
To je myslím to, kam jste mířil, když jste položil otázku ohledně cen.
EnglishI've hinted at them: education and also economic opportunity.
Trochu jsem je naťukla: vzdělání a také ekonomické příležitosti.
EnglishYou have also hinted that there are possibilities of co-financing.
Také jste naznačil, že existují možnosti spolufinancování.
EnglishOne Member State has already hinted that it may do so.
Jeden členský stát již naznačil, že to možná udělá.
English(Laughter) And I've already hinted what that something is.
(Smích) A už jsem naznačil, co by to mělo být.
EnglishCommissioner, one thing is clear, and you hinted at it: we appear to be unable to learn from recent past mistakes.
Pane komisaři, jedna věc je jasná a vy jste to naznačil: zdá se, že se nám nedaří poučit se z minulých chyb.
EnglishOkay, well, the issue then is, do we need to be alive to see this kind of spontaneous order, and I've already hinted that the answer is no.
Nuže, otázkou tedy je, jestli musíme být naživu, abychom uviděli toto samovolné uspořádání, a už jsem naznačil, že odpověď zní ne.
EnglishThat is the challenge, but there are specific challenges I think we should highlight this year, and the Commissioner has hinted at some of them.
To je výzva, ale jsou zde zvláštní výzvy, o nichž se domnívám, že bychom v letošním roce měli zdůraznit, a na některé z nich již upozornil pan komisař.
EnglishYou have already hinted at this, Commission President, but you must constantly make it clear that we will not consider any union that does not embrace the entire European Union.
Už jste to naznačoval, pane předseda Komise, ale musíte to neustále objasňovat, že nebudeme uvažovat o žádné unii, která nezahrnuje celou Evropskou unii.