Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to lay in"

EN

"to lay in" tjekkisk oversættelse

EN

to lay in {verbum}

volume_up
to lay in

Lignende oversættelser "to lay in" på tjekkisk

lay substantiv
to lay verbum
to lie verbum
in adverbium
Czech
in præposition

Eksempelsætninger "to lay in" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jediným cílem je propustit 24 pracovníků, z nichž dvanáct jsou zástupci odborů.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Nyní musíme - a vy jste to skutečně slíbil - stanovit pravidla a předložit návrhy.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
Tato skutečnost, a nikoliv jazyková otázka, je jádrem problému v Belgii.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
V tomto raném věku jsou navíc položeny základy pro celoživotní učení dětí.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Smlouvy stanoví pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
A uvědomil jsem si, že za vším tím násilím se ukrývá nekalý byznys.
EnglishHowever, we must finally lay the ghosts of the past and look to the future.
Je však třeba konečně nechat minulost minulostí a hledět do budoucnosti.
EnglishAs non-state actors, they are not entitled to lay down extensive regulations.
Jakožto nestátní činitelé nejsou oprávněné přijímat rozsáhlé předpisy.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Je též důležité položit základy suverenity členských států v oblasti daní.
EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Pokud stanovíme správné standardy, budeme schopni se účinně rozvíjet.
EnglishI do not believe that it is our job to lay down price control measures.
Nejsem přesvědčen, že je naším úkolem vytvářet opatření pro kontrolu cen.
EnglishSome people lay the blame at Mr Trichet's door, others blame Mr Juncker.
Někteří lidé svalují vinu na pana Tricheta, jiní obviňují pana Junckera.
EnglishAnd so what we can do is we can lay out the frames side by side or stack them up.
Můžeme tedy položit snímky vedle sebe nebo je poskládat na sebe.
EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Proto mi dovolte, abych využil této příležitosti a vyložil vám, jak vnímám svoji úlohu a funkci.
EnglishWe need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.
Je třeba pokračovat postupně, musíme však rovněž stanovit velmi jasný rámec.
EnglishTherefore, public sector lay-offs threaten women in the first instance.
Proto propouštění ve veřejném sektoru na prvním místě ohrožuje právě je.
EnglishEurope must lay down broad policy lines, and they must be clear.
Evropa musí stanovit obecné politické linie a tyto linie musí být jednoznačné.
EnglishThis incredible democratic innovation will lay the foundations for a new European citizenship.
Tato úžasná demokratická inovace položí základy novému evropskému občanství.
EnglishNow, it must also be written in such a way that lay persons also understand it.
Nyní budou muset být psány také tak, aby jim rozuměli i laici.
EnglishNow I lay down in the grass and I rub my body in it, and I love the mud on my legs and feet.
Nyní ležím na trávě, třu se o ni svým tělem a miluju bláto na svých nohách a chodidlech.
Andre ord i vores ordbog