Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to make good"

EN

"to make good" tjekkisk oversættelse

EN to make good
volume_up
{verbum}

to make good (også: to amend, to correct, to emend, to fix)
to make good (også: to do up, to fix, to mend, to patch up)
to make good (også: to attach, to confirm, to consolidate, to fix)

Eksempelsætninger "to make good" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
Mezitím nám mohou dobře posloužit diplomatické akademie členských států.
EnglishAnd if that's not enough, smiling can actually make you look good in the eyes of others.
A to ještě není vše. ~~~ Díky smíchu můžete vypadat dobře v očích ostatních.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Neměli bychom usilovat o dobré investice na účet budoucích generací.
EnglishIn this respect I think it would be good to make more use of the European Parliament.
V této souvislosti se domnívám, že by bylo vhodné do větší míry využít Evropský parlament.
EnglishOn the other hand, specific measures are required to make good the law.
Na druhé straně jsou vyžadována zvláštní opatření k tomu, aby právo bylo skutečně dobré.
EnglishIn fact, a locust is a "shrimp" of the land, and it would make very good into our diet.
Popravdě, kobylka je "kreveta" na souši, a může být velmi dobrým jídlem v našem jídelníčku.
EnglishAfter all, there was a time when farmers could make a very good living from their produce.
Koneckonců bývaly časy, kdy dokázali zemědělci velmi dobře přežít z toho, co vyprodukovali.
EnglishTherefore, we have all the conditions to make a good agreement.
Z toho důvodu máme všechny podmínky pro to, abychom uzavřeli dobrou dohodu.
EnglishIt would make a good start to the UN's International Year of Biodiversity.
Bylo by to dobrým zahájením Mezinárodního roku biodiverzity OSN.
EnglishA lot of people in this room make a good living pushing them around.
Mnoho lidí v tomto sále se úspěšně živí tím, že je postrkují dokola.
EnglishAll are involved in the whole procedure and doing their utmost to make it a good proposal.
Všechny jsou spojeny s celou procedurou a všemožně usilují o to, aby byl vytvořen dobrý návrh.
EnglishHowever, I have made a note of it and will make good the omission at the next opportunity.
Poznamenala jsem si to a při nejbližší příležitosti to napravím.
EnglishIt is, in short, clearly apparent that European rules make very good sense.
Zkrátka je zřejmé, že evropské předpisy dávají dobrý smysl.
English. - (LT) Good fences make good neighbours. That is an old English saying.
za skupinu PSE. - (LT) Dobré ploty dělají dobré přátele, jak zní staré anglické přísloví.
EnglishNo, they've never found the way two personalities fit together to make a good relationship.
Ne, nikdy nepřišli na ten způsob, jakým dvě osobnosti pasují k sobě tak, aby vytvořili dobrý vztah.
EnglishAs I have said, however, we can make a good deal of progress on the basis of this differentiated approach.
Jak jsem však řekla, značného pokroku můžeme dosáhnout na základě odlišeného přístupu.
EnglishI think that they have managed to make a good piece of legislation.
Myslím si, že se jim podařilo vytvořit dobrý právní předpis.
EnglishI would therefore like to make an appeal for good manners and for greater sensitivity towards each other.
Chtěla bych proto apelovat na formu a také na větší citlivost vůči sobě.
EnglishAnd I think, however, we can make good relationships with each other.
A myslím, že máme na to, abychom spolu dobře vycházeli.
EnglishBut you don't make good policy by hiding things in a drawer.
Ale neděláme dobrou politiku tím, že schováváme věci do zásuvky.