Engelsk-tjekkisk oversættelse af "marker"

EN

"marker" tjekkisk oversættelse

volume_up
marker {substantiv}

EN marker
volume_up
{substantiv}

marker (også: felt-tip pen)
The kids got to choose which pile of anagrams they would like to do, and they even got to choose which marker they would write their answers with.
. ~~~ Dokonce i fix, kterým chtějí psát své odpovědi.
marker (også: felt-tip, highlighter)
marker (også: felt-tip, highlighter)
marker (også: detector, indicator, tracer)
marker (også: brander)
marker

Synonymer (engelsk) for "marker":

marker

Eksempelsætninger "marker" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClick the View menu, point to File Markers, and then click the marker you want.
V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Značky v souboru a klepněte na požadovanou značku.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Máme tu však problém a musíme ukázat, co si myslíme o daňových únicích.
EnglishIt is like cholesterol: there is a positive marker and a negative marker.
Je to jako cholesterol: existuje pozitivní ukazatel a negativní ukazatel.
EnglishThe euro was always just a marker along the way to further development of the European Union.
Euro představuje pouze mezník na cestě směřující k dalšímu rozvoji Evropské unie.
EnglishYou adjust marker locations that others can view and search.
Můžete upravit značky míst, které mohou zobrazit a vyhledat ostatní uživatelé.
EnglishIt's not a marker of liberation, but of suffocation by meaningless minutiae.
Není to známka osvobození, ale zadušení nesmyslnými detaily.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Myslím, že jsme skutečně ukázali, a to i pro budoucnost, že vzdělávání je mimořádně důležité.
EnglishIf you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.
Pokud naleznete nesprávně umístěnou značku, můžete ji přesunout na správné místo v mapě.
EnglishCommunity edits, such as adjusting marker locations, will appear in Google Maps search results.
Úpravy komunity, například přesunutí značek míst, se zobrazí ve výsledcích vyhledávání v Mapách Google.
Englishif you find that it is incorrect, you can fix your business location marker from your Google Places account.
Sdělte nám svůj názor – Odpovězte na pět krátkých otázek o vašich zkušenostech s centrem nápovědy.
EnglishIf you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.
Pokud naleznete nesprávně umístěnou značku, můžete ji přesunout na správné místo v mapě.(Volitelné)
EnglishClick and drag the marker to the correct location.
Přetáhněte značku na správné místo.
EnglishThis is both a litmus test of more efficient EU working under the treaty and a marker of our future resolve for Afghanistan.
Obojí je lakmusovým papírkem účinnější práce EU v rámci smlouvy a předzvěstí našeho budoucího řešení pro Afghánistán.
EnglishTo create the marker, right-click on an area of the map and select Drop LatLng Marker from the menu.
Chcete-li ukazatel vytvořit, klikněte v mapě pravým tlačítkem na požadovanou oblast a vyberte v nabídce možnost Ukazatel zeměpisných souřadnic.
EnglishToday has been a very important marker.
EnglishThe European Union has an important role to play in that - and, indeed, in the discussion today - and in the vote we have set out a marker.
Evropská unie má v této věci důležitou roli, stejně jako v dnešní diskusi, a svým hlasováním jsme to dali najevo.
EnglishWe wanted all concerns regarding the possible presence of an antibiotic resistance marker gene to be thoroughly assessed.
Chtěli jsme, aby byly všechny obavy v souvislosti s možnou přítomností markerového genu antibiotické rezistence důkladně posouzeny.
EnglishIf you are playing a file that contains markers, you can jump to the section of the file you want by selecting the marker for that section.
Pokud přehráváte soubor obsahující značky, můžete přeskočit na požadovanou část souboru vybráním značky pro tuto část.
EnglishWhen I placed a marker on the Google Earth Map, I had to go with the nearest city, which is about 400 miles away from where I live.
Umístila jsem značku na mapu Google Earth, musela jsem použít nejbližší město, které je vzdálené asi 640 km od místa, kde skutečně žiji.
EnglishI do not have an objection in principle to the withholding tax system, but I do think we have to put down a marker that tax evasion is not acceptable.
Nemám námitku proti principu systému daňových srážek, ale myslím, že musíme ukázat, že daňové úniky jsou nepřijatelné.