Engelsk-tjekkisk oversættelse af "maternal"

EN

"maternal" tjekkisk oversættelse

EN maternal
volume_up
{adjektiv}

maternal (også: motherly, parent, mother)
Obesity and maternal diabetes represent an increased risk of maternal and also neonatal morbidity and mortality.
Obezita a mateřský diabetes představují zvýšené riziko mateřské, ale i novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti.

Synonymer (engelsk) for "maternal":

maternal

Eksempelsætninger "maternal" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is a clear link between maternal mortality and self-determination.
Existuje jasné propojení mezi úmrtností matek a možností svobodného rozhodování.
EnglishIn parts of Africa, the maternal mortality rate is as high as one in sixteen.
V určitých oblastech Afriky je úmrtnost až tak vysoká, že umírá každý šestnáctá žena.
EnglishA lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances.
K mnoha úmrtím matky dochází v důsledku provádění interrupce v nepřijatelných podmínkách.
EnglishIt is self-evident: investment in health care reduces maternal mortality.
Je to úplně zřejmé, investice do zdravotní péče snižují úmrtnost matek.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
Ve spojení s dostatečnou sexuální výchovou zlepšují některé druhy antikoncepce i zdraví matek.
EnglishIts people face violence every day and continually rising child and maternal mortality rates.
Obyvatelé Somálska dennodenně čelí násilí a neustále rostoucí úmrtnosti matek a dětí.
EnglishMr President, our policies on maternal health in the developing world are failing.
Vážený pane předsedající, naše politiky zaměřené na zdraví matek v rozvojových zemích nejsou úspěšné.
EnglishMaternal death is the main cause of women's mortality in many countries with a fragile situation.
Úmrtí matek je hlavní příčinou úmrtnosti žen v mnohých zemích, kde je nestálá situace.
EnglishThe protection of maternal health is an unconditional prerequisite for the survival of humanity.
Ochrana zdraví matek je bezpodmínečným předpokladem přežití lidstva.
EnglishMr President, I rise to make an explanation of vote on our resolution on maternal health.
Vážený pane předsedající, chtěl bych vysvětlit, jak jsem hlasoval v případě usnesení o zdraví matek.
EnglishThe Millennium Development - Goal 5: maternal health (debate)
Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek (rozprava)
EnglishIn Africa, there is a lack of qualified professionals and doctors, and AIDS is still a cause of maternal death.
V Africe chybějí erudovaní profesionálové, lékaři, AIDS je stále příčinou úmrtí matek.
EnglishMany of these countries have very high maternal mortality rates and very weak health systems.
V mnoha těchto zemích je velmi vysoká míra úmrtnosti matek a jsou tam velmi slabé systémy zdravotní péče.
EnglishThe next item is the statements by the Council and the Commission on the Millennium Development Goal 5: maternal health.
Dalším bodem je prohlášení Rady a Komise o tisíciletí pro rozvoj - cíl 5: zdraví matek.
EnglishDuring that period, infant mortality and maternal mortality have soared and life expectancy has fallen.
Během tohoto období prudce stoupla kojenecká úmrtnost a úmrtnost matek a poklesla průměrná délka života.
EnglishThere are more victims of maternal mortality alone in Afghanistan than the war: over 20 000 a year as against 2 300.
Jen úmrtnost matek v Afghánistánu má více obětí než válka: více než 20 000 ročně oproti 2 300.
EnglishI stress the issue of maternal and parental leave.
Chci poukázat na otázku mateřské a rodičovské dovolené.
EnglishWe know that there is a need to fight maternal mortality.
Víme, že je třeba bojovat proti úmrtnosti matek.
EnglishThe UK already has the best, fairest and most generous standards of maternal and paternal leave.
Spojené království má v současnosti nejlepší, nejspravedlivější a nejvelkorysejší standardy mateřské a otcovské dovolené.
English(SK) I consider the joint motion for a resolution to evaluate MDG 5 on maternal mortality to be well balanced.
(SK) Společný návrh usnesení o hodnocení rozvojového cíle č. 5 o úmrtnosti matek jsem pokládala za vyvážený.