Engelsk-tjekkisk oversættelse af "miserable"

EN

"miserable" tjekkisk oversættelse

volume_up
miser {substantiv}
CS

EN miserable
volume_up
{adjektiv}

miserable (også: abject, despicable, lousy, poor)
volume_up
bídný {adj. m}
miserable (også: accursed, bloody, cheap, crap)
volume_up
mizerný {adj. m}
miserable (også: calamitous, hapless, sad, unfortunate)
Byl jsem dost nešťastný.
. - Madam President, the common fisheries policy (CFP) has been a miserable failure.
. - Paní předsedkyně, společná námořní politika je nešťastný omyl.
miserable (også: frowzy, pathetic, poor, poverty-stricken)
volume_up
ubohý {adj. m}
Jak jsem ubohý.
miserable
miserable

Eksempelsætninger "miserable" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe know that many people without documents are exploited and live in miserable conditions.
Víme, že je mnoho osob bez dokladů vykořisťováno a že žijí v zoufalých podmínkách.
EnglishIce in my ice chest melted within hours, and it was pretty miserable.
Led v mé ledničce roztál během několik hodin, a bylo to opravdu strastiplné.
EnglishPeople in Russia have learned to think proudly but live in miserable servitude.
Lidé v Rusku se naučili myslet hrdě, ale žít v ubohém nevolnictví.
EnglishAnd they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.
A snaží se přijít na to pravé, co je odlišuje od jejich ubohých sousedů a přátel.
EnglishAttempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Snahy o dohodu v rámci dobrovolných závazků byly celkem neúspěšné.
EnglishI would have been outraged by the miserable camps of miserable people around my country's wonderful towns.
Urážely by mě ubohé tábory ubohých lidí v okolí nádherných měst mé země.
EnglishI'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Chtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
EnglishBut people used to say to her, "Why are you so miserable?"
Ale lidé jí říkali, "Proč jsi tak nešťastná?"
EnglishAnd slowly, I moved out of that miserable state of mind.
EnglishBut first, see what a miserable lot we are.
Nejprve se ale podívejme jak mizerně vypadáme.
EnglishBecause when you open up like that, then you can't just -- what good does it do to add being miserable with others' misery?
Protože když se tak otevřete, potom nemůžete jen --- co dobré dělá, dělat také a také být smutný s ostatním utrpením?
EnglishAnd I think he looks now less miserable.
Myslím, že teď už vypadá míň zoufale.
EnglishMr President, if you look out of the window today, you will see a rather miserable Strasbourg day, which is nothing out of the ordinary.
Pane předsedo, když se dnes podíváte z okna, uvidíte spíše mlhavý štrasburský den, což není nic mimořádného.
English. ~~~ If your mother calls on the miserable telephone, she calls and says, "Hello," you not only know who it is, you know what mood she's in.
Když vám zavolá matka a řekne "Ahoj", nejen že víte, kdo volá, ale i jakou má zrovna náladu.
EnglishAnd at the time, she was miserable.
EnglishThe ACP countries were unanimous in complaining that they were put under pressure, and this testifies to the miserable atmosphere at the negotiations.
Země AKT si jednohlasně stěžovaly, že byly vystaveny nátlaku, a to svědčí o ostudné atmosféře při jednáních.
EnglishShe wasn't miserable at all.
EnglishThe older face is miserable.
EnglishSo we may consider that the more those are invading our mind, and, like a chain reaction, the more we feel miserable, we feel tormented.
Můžeme tedy usoudit, že čím více jich vstupuje do naší mysli, podobně jako u řetězové reakce, tím se budeme cítit hůř a ztrápeněji.
EnglishI've spent my life working on extremely miserable people, and I've asked the question, how do extremely miserable people differ from the rest of you?
Strávil jsem svůj život prací s extrémně nešťastnými lidmi a kladl jsem si otázku, jak se extrémně nešťastní lidé odlišují od ostatních ?