Engelsk-tjekkisk oversættelse af "paternalistic"

EN

"paternalistic" tjekkisk oversættelse

EN paternalistic
volume_up
{adjektiv}

paternalistic (også: paternalist)
Our approach must not be paternalistic but open to dialogue.
Náš přístup nesmí být paternalistický, ale musí být otevřený a hotový k dialogu.
That means not just preaching to others in a paternalistic way, but also offering a helping hand.
To znamená, že nebudeme paternalisticky ostatní pouze poučovat, alenabízet i pomocnou ruku.
We must not take a paternalistic approach to all of this because, above all, we have to respect the identity and cultural characteristics of the Roma population.
Nesmíme k tomu všemu zaujímat paternalistický přístup, protože musíme především respektovat identitu a kulturní charakteristiku romského lidu.

Eksempelsætninger "paternalistic" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
Musíme přestat se svými malými paternalistickými regulacemi, které jsme až dosud ohlašovali.
EnglishBut Parliament absolutely must not be overly paternalistic.
Parlament však rozhodně nesmí být příliš autoritářský.
EnglishIn this resolution, there is too much of a paternalistic attitude towards a great country that does not deserve this treatment.
V tomto usnesení je příliš mnoho paternalismu vůči velké zemi, která si takové zacházení nezaslouží.
English. ~~~ But again, it's very paternalistic.
A taky mi lidé říkali, že mají spoust primárních potřeb, které musí uspokojit: jídlo, oblečení, střecha nad hlavou, Ale znovu, je to velmi autoritářské.