Engelsk-tjekkisk oversættelse af "petition"

EN

"petition" tjekkisk oversættelse

volume_up
petition {substantiv}
CS

EN petition
volume_up
{substantiv}

petition
It is actually a European popular petition, a different sort of right.
Je to vlastně "Evropská lidová petice", jiný druh práva.
At the request of only quarter of the members of the committee the petition becomes admissible.
Petice je přípustná na žádost pouhé čtvrtiny členů výboru.
Mr President, this report has been generated by a petition from 30 000 European citizens.
Vážený pane předsedo, tato zpráva vznikla na základě petice 30 000 evropských občanů.

Synonymer (engelsk) for "petition":

petition

Eksempelsætninger "petition" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLast week, another 31 000 scientists endorsed that view in the Oregon Petition.
Minulý týden dalších 31 000 vědců potvrdilo toto stanovisko v petici v Oregonu.
EnglishThe withdrawal of support for the petition by the petitioner is being remedied.
Došlo k nápravě situace, kdy chce signatář stáhnout svou podporu pro petici.
EnglishThis petition has been collected from the seven Kardzhali municipalities in just 10 days.
Petici podepsali občané ze sedmi obvodů v Kardžali během pouhých deseti dnů.
EnglishParliament must have the right to petition the Council and the Commission to that effect.
Parlament musí mít petiční právo k Radě a Komisi za tímto účelem.
EnglishThe petition procedure is useful, even if it is something with which the public is fairly unfamiliar.
Petiční řízení je užitečné, i když společnost s ním není příliš obeznámena.
EnglishI am pleased that Parliament has today adopted a resolution concerning Mr Klein's petition.
Těší mne, že Parlament dnes přijal usnesení o petici pana Kleina.
EnglishI only hope that another petition for divorce will not follow in Ireland.
Jen doufám, že v Irsku nebude podána další žádost o rozvod.
EnglishWhen a million citizens sign a petition, the Commission agrees to deal with it, but is that all there is to it?
Když milion občanů podepíše petici, Komise se jí bude zabývat, ale to je všechno?
EnglishI consider the provision of the ePetition database to be a significant achievement in the work of this committee.
Považuji zřízení databáze ePetition za významný úspěch práce tohoto výboru.
EnglishFirstly, the petition on a single seat for the European Parliament was signed by huge numbers of people.
Za prvé, petici požadující jediné sídlo Evropského parlamentu podepsalo obrovské množství lidí.
EnglishI am delivering that petition on its behalf to those recipients.
Jeho jménem nyní tuto petici předávám jejím adresátům.
EnglishThe right to petition allows you, as an EU citizen, to raise concerns or complaints with the European Parliament.
Petiční právo vám jako občanu EU umožňuje, abyste podali stížnost k Evropskému parlamentu.
EnglishAre you aware that no website currently exists to clearly explain how to submit a petition?
Víte, že v současnosti neexistují žádné internetové stránky, které by srozumitelně vysvětlovaly, jak petici předložit?
EnglishNow 38 000 session musicians in the United Kingdom have signed a petition backing these proposals.
Třicet osm tisíc studiových hudebníků ve Spojeném království nyní podepsalo petici, která tyto návrhy podporuje.
EnglishThere must also be easily accessible assistance and help given to citizens who wish to organise a petition.
Občanům, kteří chtějí zorganizovat petici, musí být také poskytnuta jednoduše dostupná pomoc a podpora.
EnglishIt safeguards one of the most important rights enjoyed by European citizens, namely, the right of petition.
Tento výbor je strážcem jednoho z nejvýznamnějších práv, která občané Evropy mají, a to práva petičního.
EnglishThe issue is to avoid confusion, for example, between the right of petition and the citizens' initiative right.
Je nutné, abychom se vyhnuli zaměňování například mezi petičním právem a právem občanské iniciativy.
EnglishNearly thirty-eight thousand people have signed a Europe-wide petition opposing his presidency.
Proti tomu se postavilo téměř třicet osm tisíc lidí, kteří v tomto smyslu podepsali petici rozšířenou napříč Evropou.
English. - One of the most important weapons in the arsenal of the rights of European citizens is that of petition.
písemně. - Jednou z nejvýznamnějších zbraní v arzenálu práv evropských občanů je právo petiční.
English(FR) Mr President, I should like to thank the Spanish producers who submitted this timely petition to us.
(FR) Pane předsedající, rád bych poděkoval španělským producentům, kteří nám tuto aktuální petici předložili.