Engelsk-tjekkisk oversættelse af "petitioner"

EN

"petitioner" tjekkisk oversættelse

volume_up
petitioner {substantiv}
volume_up
petition {substantiv}
CS

EN petitioner
volume_up
{substantiv}

1. jura

petitioner (også: plaintiff, prosecutor)

Synonymer (engelsk) for "petitioner":

petitioner
petition

Eksempelsætninger "petitioner" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe withdrawal of support for the petition by the petitioner is being remedied.
Došlo k nápravě situace, kdy chce signatář stáhnout svou podporu pro petici.
EnglishThe information collected will naturally be supplied to the Commission, the Council and the petitioner.
Shromážděné informace budou samozřejmě poskytnuty Komisi, Radě a předkladateli.
EnglishTo fully understand this issue, we need to put ourselves in the shoes of the petitioner and see it from their perspective.
Abychom tuto otázku v plné míře pochopili, musíme se vžít do situace žadatele a vidět vše z jeho perspektivy.
EnglishFirst of all we want to better identify the petitioner, since, at the moment, when we receive half a tonne of petitions, it is not that clear who the contact person is.
Především chceme přesněji určit předkladatele petic, protože nyní, když dostaneme půl tuny petic, nebývá jasné, kdo je kontaktní osobou.
EnglishIt is utterly ineffective administration if the European Commission cannot deal with a petitioner's complaint without a totally unjustified delay of several years.
Když Evropská komise nedokáže vyřešit stížnost žadatele bez naprosto neospravedlnitelných sedmiletých průtahů, tak se jedná o absolutně neefektivní administrativu.
EnglishIf the system does not respond in an effective manner they see it as a bureaucratic nightmare, and this alienates the petitioner and probably everybody they speak to about the matter.
Pokud systém nereaguje účinným způsobem, hledí na něj jako na byrokratickou noční můru, a to znechucuje žadatele a pravděpodobně každého, kdo o této záležitosti hovoří.