Engelsk-tjekkisk oversættelse af "Portuguese"

EN

"Portuguese" tjekkisk oversættelse

EN Portuguese
volume_up
{egennavn}

Portuguese
However, I regret the absence of the Portuguese language in the European patent arrangements.
Nicméně mě mrzí, že v dohodě o evropském patentu chybí portugalština.
Portugalština (Brazílie) 64bitová verze (x64)
Portugalština (Brazílie) 32bitová verze (x86)

Synonymer (engelsk) for "Portuguese":

Portuguese
English

Eksempelsætninger "Portuguese" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat does the Council intend to do to prevent speculation on Portuguese public debt?
Co plánuje Rada udělat, aby zabránila spekulacím s portugalským veřejným dluhem?
EnglishI wish to thank the shadow rapporteurs, the Commission and the Portuguese Presidency.
Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům, Komisi a portugalskému předsednictví.
EnglishLet us stop being hypocritical, especially my Portuguese and my Italian friends.
Přestaňme být pokrytečtí a toto adresuji zejména svým portugalským a italským přátelům.
EnglishHowever, in the Portuguese case your party also voted against the programme.
V případě Portugalska však vaše strana zároveň hlasovala proti evropskému programu.
EnglishI think I am supported by the Spanish, the Portuguese and also the Italians.
Domnívám se, že můj postoj podporují i kolegové ze Španělska, Portugalska a Itálie.
EnglishIn Portugal, 356 140 Portuguese enterprises could be covered by this exemption.
V Portugalsku by se toto vynětí mohlo týkat 356 140 portugalských podniků.
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
To je případ angličtiny, španělštiny a portugalštiny a v menší míře francouzštiny.
EnglishI would like to ask my fellow Portuguese Members, what is the alternative?
Chtěla bych se kolegů poslanců z Portugalska zeptat: jakou máme jinou možnost?
EnglishIs the Portuguese Presidency actively progressing that, and what are the main blockages?
Pokročilo portugalské předsednictví v této oblasti a jaké jsou hlavní překážky?
EnglishEven Portugal's own banks are currently refusing to buy Portuguese bonds.
Dokonce vlastní banky v Portugalsku nyní odmítají nakupovat portugalské dluhopisy.
English(FR) Mr President, I too should like to join in congratulating the Portuguese Presidency.
. - (FR) Pane předsedo, i já bych chtěl pogratulovat portugalskému předsednictví.
EnglishGuinea-Bissau, a former Portuguese colony, is one of the poorest countries in the world.
Guinea-Bissau, bývalá portugalská kolonie, je jednou z nejchudších zemí světa.
EnglishECB Opinion on the recapitalisation of credit institutions by the Portuguese State
Stanovisko ECB k rekapitalizaci úvěrových institucí portugalským státem
EnglishThe Treaty: this priority was achieved under the Portuguese Presidency.
Tuto prioritu, tedy Smlouvu, se podařilo vyřešit během portugalského předsednictví.
EnglishThe Portuguese Presidency will certainly take work forward in this area.
Portugalské předsednictví bude určitě pokračovat v činnosti v této oblasti.
EnglishThe Reform Treaty adopted under the Portuguese Presidency represents this danger.
Nebezpečí pro něj představuje reformní smlouva, kterou připravuje portugalské předsednictví .
EnglishThree months have gone by and the Portuguese Presidency has kept us on course.
Uplynuly tři měsíce a portugalské předsednictví nás udrželo v kurzu.
EnglishI was elected for the first time to the Portuguese parliament when I was 29 years old.
Poprvé jsem byl do portugalského parlamentu zvolen, když mi bylo 29 let.
EnglishThis could compromise the main priority of the Portuguese Presidency of the Council.
To by mohlo ohrozit hlavní prioritu portugalského předsednictví Rady.
EnglishThis is good, and congratulations to the Portuguese Presidency in this regard.
To je dobře a za to si portugalské předsednictví zaslouží pochvalu.