Engelsk-tjekkisk oversættelse af "rank"

EN

"rank" tjekkisk oversættelse

volume_up
rank {substantiv}

EN rank
volume_up
{substantiv}

Energy efficiency is top of this rank order.
Energetická účinnost je v tomto pořadí priroit na prvním místě.
I attach very great importance to the word 'priority', as that means putting things in rank order.
Přikládám velký význam slovu "priorita", to totiž znamená dát věci do správního pořadí.
One or two serious accidents can also have a significant impact on whatever type of ranking we may have.
Významný dopad na jakékoli zvolené pořadí mohou mít i jedna nebo dvě závažné nehody.
rank (også: degree, grade)
rank
Almost 17% of European women are ranked as living in poverty.
Téměř 17 % evropských žen spadá do kategorie osob žijících v chudobě.
In the last two weeks, two former high ranking officials in Ireland's biggest bank have been arrested in dawn raids.
V posledních dvou týdnech byli zatčeni dva bývalí vysoce postavení úředníci v největších irských bankách.
High-ranking European politicians have joined in and even the UN Secretary General has set out a 5-point disarmament plan.
Vysoce postavení evropští politici se k nim přidali a generální tajemník OSN přišel s pětibodovým plánem odzbrojení.
However, both high-ranking politicians and criminal experts doubt that, in the US, the data would be used solely for combating terrorist activities.
Vysoce postavení politici i odborníci na trestní právo ale pochybují, že v USA budou údaje využity pouze pro boj s teroristickými aktivitami.
rank
rank (også: line)

Eksempelsætninger "rank" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishVerification doesn't affect PageRank or affect your site's performance in Google's search results.
Až poté vám o nich poskytneme určité informace a umožníme používat naše nástroje.
EnglishThey rank among those people who are without doubt most in distress today.
Řadí se mezi lidi, kteří nepochybně v dnešní době nejvíce strádají.
EnglishSuch an important legal act, of constitutional rank, should be adopted in this particular form.
A v této formě by měl být přijat takto závažný právní akt ústavního typu.
EnglishIn simple terms, each link to a page on your site from another site adds to your site's PageRank.
Hodnocení PageRank měří význam stránky na základě příchozích odkazů z dalších stránek.
EnglishIt is true because, often, we do not rank any principles above trade.
Je to pravda, protože často stavíme na nejdůležitější místo obchod.
EnglishThis was the case in 2004, when we raised our cooperation to the rank of strategic partnership.
Taková byla situace v roce 2004, kdy jsme naši spolupráci povýšili na strategické partnerství.
EnglishBuying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
Nákup nebo prodej odkazů, které uměle zvyšují hodnocení PageRank, může snižovat kvalitu výsledků vyhledávání.
EnglishWhere do we rank three weeks ago in another report by the OECD?
Kam jsme se zařadili před třemi týdny v další zprávě podle OECD?
EnglishFollowing these guidelines will help Google find, index, and rank your site.
Budete-li se řídit těmito pokyny, usnadníte společnosti Google vyhledání, indexování a hodnocení svých stránek.
EnglishNow of course, if there's a scale for how awesome that is, that has to rank extremely, extremely high.
Takže, na škále úžasnosti je takový postup opravdu, velmi vysoká..
EnglishThis important body will be raised to the rank of institution and, in the political sphere, it is a leading force.
Tento důležitý orgán bude povýšen na instituci a v politické oblasti jde o vůdčí sílu.
EnglishIt decided unanimously to award three second place prizes of equal rank, as well as two special commendations:
Porota jednomyslně rozhodla o udělení třech rovnocenných druhých cen a dvou zvláštních cen:
EnglishAll I want you to do is rank these for me from the one you like the most to the one you like the least."
Všechno, co po Tobě chci, je seřadit je od toho, který máš nejradši, k tomu, který se Ti líbí nejmíň."
EnglishPageRank is the measure of the importance of a page based on the incoming links from other pages.
Jedním z nich je hodnocení PageRank dané stránky.
EnglishClearly, aircraft safety, people's lives and their mobility must rank among our most important considerations.
Je jasné, že letecká bezpečnost, život lidí a jejich mobilita patří mezi naše nejdůležitější úvahy.
EnglishIn many countries temporary employment agencies are rising in rank to become the largest employers.
V mnohých zemích se posiluje úloha agentur dočasného zaměstnávání, které se stávají největšími zaměstnavateli.
EnglishHowever, this may not be at the expense of rank-and-file workers in the Commission, as was suggested in Paragraph 81.
Nemělo by to však být na úkor řadových pracovníků v Komisi, jak bylo navrhováno v odstavci 81.
EnglishRelevancy is determined by over 200 factors, one of which is the PageRank for a given page.
Relevanci určuje více než 200 faktorů.
EnglishFeatures include PageRank, caching and translation of results, and an option to find similar pages.
Mezi funkce patří hodnocení PageRank, načítání do mezipaměti, překlad výsledků a možnost vyhledání podobných stránek.
EnglishSo, everybody can rank these Monet prints from the one they like the most, to the one they like the least.
Každý zvládne seřadit tyhle Monetovy obrazy od toho, který se jim líbí nejvíc, k tomu, který mají rádi nejméně.