Engelsk-tjekkisk oversættelse af "storage capacity"

EN

"storage capacity" tjekkisk oversættelse

EN

storage capacity {substantiv}

volume_up
storage capacity
volume_up
kapacita skladu {f}

Lignende oversættelser "storage capacity" på tjekkisk

storage substantiv
capacity substantiv

Eksempelsætninger "storage capacity" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFurthermore, efforts aimed at expanding storage capacity are also worth supporting.
Dále se vyplatí podpořit úsilí zaměřené na úložné kapacity.
EnglishWe must also eliminate islands, develop our storage capacity and diversify our sources.
Musíme také odstranit bílá místa, vytvořit naše vlastní skladovací kapacity a diverzifikovat naše zdroje.
EnglishThirdly, increased gas storage capacity is crucial for the operability of the solidarity mechanism.
Za třetí, klíčové je zvýšení kapacity zásobníků plynu, neboť umožňuje použít mechanismus solidarity.
EnglishIf your device has a storage capacity of less than 4 GB, you will need to sync your device manually.
Je-li úložná kapacita zařízení menší než 4 gigabajty (GB), je nutné provést ruční synchronizaci zařízení.
EnglishWe need better gas-storage capacity in Europe and more integration of our pipeline and electricity grids.
Potřebujeme v Evropě navýšit skladovací kapacitu a prohloubit integraci sítí pro rozvod plynu a elektřiny.
Englishconstant storage capacity of water reservoir
prostor stálého nadržení vodní nádrže
EnglishIf the storage capacity of your device is less than 4 GB or if your entire library can't fit on the device, Windows Media Player defaults to manual sync.
Jestliže aplikace Player zvolila ruční synchronizaci zařízení, klepněte na tlačítko Dokončit.
Englisheconomic storage reservoir capacity
EnglishLogging in tropical regions only seems to increase warming, partly because it significantly reduces CO2 storage capacity.
Zdá se, že těžba dřeva v tropických oblastech zvyšuje oteplování, částečně proto, že v jejím důsledku dochází k významnému snížení schopnosti pohlcovat CO2.
English

~~~ The hard disk that you are recording to might not have enough storage capacity, in which case you can change to a different and larger disk. ~~~

~~~ Pevný disk, na který nahráváte, je zřejmě příliš malý. ~~~ V takovém případě je vhodné nahrávání provádět na jiný, větší disk. ~~~

EnglishWith their storage capacity, electric vehicles have technology that helps to mitigate one of the problems, negative points or weak spots of renewable energies.
Se svou schopností akumulovat energii disponují elektromobily technologií, která pomáhá zmírnit problémy, nevýhody či slabé stránky obnovitelných energií.
EnglishIf your device's storage capacity is more than 4 gigabytes (GB) and your entire library can fit on the device, the Player automatically syncs your entire library.
If your device's storage capacity is more than 4 gigabytes (GB) and your entire library can fit on the device, the Player automatically syncs your entire library.
EnglishIf your device's storage capacity is more than 4 gigabytes (GB), and your entire Player Library can fit on the device, Windows Media Player will use automatic sync.
Pokud přesahuje úložná kapacita zařízení 4 gigabajty (GB) a do zařízení jde umístit celou knihovnu, program Windows Media Player provede automatickou synchronizaci.
EnglishIf the storage capacity of your device is less than 4 gigabytes (GB), or if your entire Player Library can't fit on the device, Windows Media Player will use manual sync.
Pokud je úložná kapacita zařízení menší než 4 gigabajty (GB) nebo celou knihovnu není možné umístit do zařízení, program Windows Media Player zvolí ruční synchronizaci.
EnglishThis option is useful if you have a device with limited storage capacity, you like to rotate through your music, or if your library has grown too large to fit on your device.
This option is useful if you have a device with limited storage capacity, you like to rotate through your music, or if your library has grown too large to fit on your device.
EnglishWhatever direction energy policy is to take, expansion of the infrastructure for electricity, gas and storage capacity - in terms of both quality and capacity - needs to be accelerated.
Bez ohledu na směřování energetické politiky je třeba urychlit rozšiřování infrastruktury pro elektřinu, plyn a skladovací kapacity, a to jak co do kvality, tak co do kapacity.
EnglishNote that file size is typically a more important consideration for users who will listen to their ripped music primarily on devices, rather than on computers, due to their limited storage capacity.
Note that file size is typically a more important consideration for users who will listen to their ripped music primarily on devices, rather than on computers, due to their limited storage capacity.