Engelsk-tjekkisk oversættelse af "stored"

EN

"stored" tjekkisk oversættelse

volume_up
store {substantiv}

EN stored
volume_up
{adjektiv}

stored (også: saved, deposited, dumped, levied)
volume_up
uložený {adj. m}
Temporary information is encrypted and stored so pages work correctly.
Dočasné informace jsou zašifrovány a uloženy, aby stránky fungovaly správně.
A restore point is a representation of a stored state of your computer's system files.
Bod obnovení reprezentuje uložený stav systémových souborů počítače.
Certificates are stored in the folders under Certificates - Current User.
Certifikáty jsou uloženy ve složkách v kořenové složce Certifikáty – aktuální uživatel.
stored (også: warehoused)

Eksempelsætninger "stored" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSelect the number of shows in a series that are stored in Recorded TV at one time.
Vyberte počet pořadů v seriálu, které se najednou uloží do složky Nahrané pořady.
EnglishIt means that the folder is stored on a network location that hasn't been indexed.
To znamená, že složka je uložena v síťovém umístění, které nebylo indexováno.
EnglishThe personal data which will be processed and stored are of a highly sensitive nature.
Osobní údaje, které budou zpracovávány a uchovávány, jsou velice citlivé povahy.
EnglishYou have no direct access to your personal data stored in the Your Europe database.
Ke svým osobním údajům uloženým v databázi stránky Vaše Evropa nemáte přímý přístup.
EnglishThe Public folder is a convenient way to share files that are stored on your computer.
Složka Veřejné je nejpraktičtější způsob sdílení souborů uložených v počítači.
EnglishEvery file is stored in a folder or a subfolder (a folder within a folder).
Každý soubor je uložen v některé složce nebo podsložce (složka uvnitř jiné složky).
EnglishWhen you do this, the files will be stored in the My Pictures folder in Windows.
Při tomto postupu se soubory uloží do složky Obrázky v systému Windows.
EnglishCreating a recovery drive will erase anything already stored on your USB flash drive.
Vytvořením jednotky pro obnovení smažete vše, co již je na jednotce USB Flash uloženo.
EnglishThe file might be stored on a network location that's not currently available.
Soubor může být v síťovém umístění, které je v danou chvíli nedostupné.
EnglishUnder the terms of the Homeland Security Act, data can be stored for up to 90 years.
Podle podmínek zákona o vnitřní bezpečnosti mohou být údaje uchovány po dobu až 90 let.
EnglishHowever, unlike a folder, a library gathers files that are stored in several locations.
Na rozdíl od složky však v knihovně mohou být shromážděny soubory z různých umístění.
EnglishThe European Union should do all it can to ensure mercury is safely stored.
Evropská unie by měla udělat všechno pro to, aby zabezpečila bezpečné skladování rtuti.
EnglishYou can send pictures and videos stored on your computer as attachments to e‑mail messages.
Obrázky a videozáznamy uložené v počítači můžete poslat e‑mailem jako přílohu.
EnglishThis passphrase is stored on your computer and isn’t sent to Google.
Toto heslo je uloženo pouze ve vašem počítači a neodesílá se na servery Google.
EnglishMusic stored on a portable music player and music stored on a computer.
Hudbu uloženou v přenosném hudebním přehrávači a hudbu uloženou v počítači.
EnglishIf you want to change the name of the folder where your media will be stored, type a new name.
Chcete-li změnit název složky, ve které budou média uložena, zadejte nový název.
EnglishFiles stored on hard disks that are formatted using the FAT file system.
Soubory uložené na pevných discích, které jsou formátovány pomocí systému souborů FAT.
EnglishManaging a hard disk is different from managing the files and folders that are stored on it.
Správa pevného disku se liší od správy souborů a složek uložených na pevném disku.
EnglishFood products must also be properly packed, transported and stored.
Potravinářské produkty musí být rovněž řádně baleny, přepravovány a skladovány.
EnglishSince the photos are stored on SkyDrive, nobody's inbox gets overloaded.
Protože vaše fotky budou uložené na SkyDrivu, nezahltíte nikomu schránku.