Engelsk-tjekkisk oversættelse af "wandering"

EN

"wandering" tjekkisk oversættelse

volume_up
wandering {substantiv}

EN wandering
volume_up
{substantiv}

Synonymer (engelsk) for "wandering":

wandering

Eksempelsætninger "wandering" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNow why are you just wandering around saying this obvious thing?"
Proč tedy všude kolem hlásáš tak samozřejmé věci?“
EnglishLearn from our history of wandering westwards as you plan for the EU-Africa Summit in December.
Poučte se z našich dějin o výpravách směrem na západ, o nichž chcete diskutovat na prosincové schůzce na nejvyšší úrovni EU - Afrika.
EnglishThe presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert.
Přítomnost velbloudů, hor, pouštních studní a pramenů mě přivedla zpátky do roku, který jsem strávila putováním po Sinajské poušti.
EnglishSo, they went to the police and they said, "We know that at the Rome railroad station, there are all these lost souls wandering around, muttering gibberish.
Pak zašli na policii a řekli: "Víme, že na římském vlakovém nádraží se potulují všechny možné ztracené existence, které si pro sebe mumlají nesmysly.
EnglishAnd we found out that he was Hispanic, he didn't speak any English, he had no money, he'd been wandering the streets for days, starving, and he'd fainted from hunger.
A zjistili jsme, že je to Hispánec, že nemluví anglicky, že nemá žádné peníze, a že se potuluje po ulicích několik dní, že hladoví a že hlady omdlel.
EnglishAnd so the question that we might not have birds became kind of fundamental to those of us wandering around looking for the meadowlarks that seemed to have all disappeared.
A tak se otázka, že bychom nemuseli mít ptactvo, stala dost podstatnou pro ty z nás, kdo se potulovali kolem a hledali polní skřivany, kteří zdánlivě vymizeli.