Engelsk-ungarsk oversættelse af "appreciation"

EN

"appreciation" ungarsk oversættelse

EN

appreciation {substantiv}

volume_up
1. generel
appreciation (også: accolade, acknowledgement, admission, avowal)
After a respectful silence of appreciation, I returned to the attack.
Az elismerés rövid csendje után visszatértem a megkezdett témához.
The girl behind the counter looked up and took him in with a glance of appreciation.
A pult mögött álló lány fölpillantott, és elismerés látszott az arcán.
Therefore, Commissioner, congratulations, we cannot have anything other than appreciation for you in how you have acted.
Ezért gratulálok önnek, biztos úr, csak elismerés illeti önt mindazért, amit tett.
appreciation
appreciation
appreciation (også: honor, regard, standing, honour)
So, one needs a very deep appreciation of the diversity and incredible scale of life on this planet as the first step in preparing to make contact with life elsewhere in the cosmos.
Egy nagyon mély megbecsülés szükséges a bolygón található élet változatossága és hihetetlen skálája iránt első lépésként a kapcsolatteremtéshez más élettel a kozmoszban.
appreciation (også: comprehension, understanding)
appreciation
appreciation
appreciation
2. "of"
appreciation
volume_up
élvezés {substantiv} (e vminek)

Synonymer (engelsk) for "appreciation":

appreciation

Eksempelsætninger "appreciation" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHercule Poirot looked with appreciation at the young man who had just swum to shore.
Hercule Poirot elismerően nézett arra a fiatalemberre, aki éppen most ért partot.
EnglishAh, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Ó mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
EnglishA vulgar moneymaker has, perhaps, a secret appreciation of some delicate work of art.
Egy közönséges pénzhajhász esetleg valamilyen művészetért rajonghat titokban.
EnglishThank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
Köszönöm szépen szintén az elismerést, amellyel a magyar elnökséget illették.
EnglishI joined them, wanting their appreciation for how sedate I had become.
Odamentem hozzájuk; azt szerettem volna, ha méltányolják, mennyire lehiggadtam.
EnglishBut that 214 halfer just ain't got appreciation; he'd probably break her up for parts.
De azt a felest ez nem érdekelné; valószínűleg szétszedné, és alkatrészenként adná el.
EnglishIt is crucial that adjustments be made, particularly through adequate currency appreciation.
Döntő fontosságú, hogy ezen főként megfelelő valutafelértékeléssel változtassunk.
EnglishWil helped himself to a piece of the bread, chewed, and nodded in appreciation.
Wil vett egy karéj kenyeret, beleharapott, és elismerően bólogatott.
EnglishThen he looked at Spade and made a silent whistling mouth of appreciation.
Aztán Spade-re pillantott, és megelégedett füttyre csücsörítette száját.
EnglishDoctor Roberts leaned forward, took it, and examined it with rich, professional appreciation.
Dr. Roberts előrehajolt, kézbe vette, megvizsgálta, a szakértő teljes elismerésével.
EnglishI would also like to express my appreciation to Mrs Pack for her efforts.
Szeretném kifejezni elismerésemet is Pack asszonynak erőfeszítéseiért.
EnglishIV Delighted gasps and feminine squeaks of appreciation were heard in the darkness.
Nők boldog tátogása és elismerő sikongása hallatszott a sötétben.
EnglishNeele was trying now, through Lance, to get at a closer appreciation of Percival's personality.
Neele most Lance szemén át próbált belesni Percival személyiségének titkaiba.
EnglishKlia glanced at the pouring cascades of projected beverages with a dry and thirsty appreciation.
Klia közömbös tekintettel, de szomjasan pillantott végig az italhologramokon.
EnglishMay I therefore express my thanks and appreciation to its senior management.
Szeretném kifejezni ezért a köszönetemet és nagyrabecsülésemet az alapítvány felső vezetésének.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Ezért elismerésemet szeretném kifejezni a jól végzett munkáért.
EnglishMr President, please treat this as a small token of appreciation for your excellent work.
Elnök úr, tekintse ezt elismerésünk szerény, jelképes megnyilvánulásának kitűnő munkájáért.
EnglishI should like to express the Commission's appreciation for this.
Szeretném kifejezni, hogy a Bizottság nagyon méltányolja ezt a hozzáállást.
EnglishThat is why it is vital that the EU illustrates this appreciation both visibly and tangibly.
Ezért létfontosságú, hogy az Unió láthatóan és kézzel foghatóan szemléltesse elismerését.
EnglishThe first is that I should like to express my appreciation of the Spanish Presidency.
Először is elismerésem kívánom kifejezni a spanyol elnökségnek.